nieuws

Klijnsma piekert niet over aanpassing rekenrente

Pensioen

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken voelt niet voor een aanpassing van de rekenrente. Zij laat dit weten in een brief aan de Tweede Kamer. Als de rekenrente op 4% zou worden vastgesteld, hoeft geen enkel fonds te korten.

Klijnsma piekert niet over aanpassing rekenrente

 
In een debat met de Tweede Kamer op 6 februari vroegen meerdere partijen of Klijnsma in de verbeterde rendementen bij diverse fondsen geen aanleiding ziet de rekenrente aan te passen, zodat deze niet zouden hoeven te korten op de pensioenen. De rekenrente bepaalt hoeveel geld de fondsen nu opzij moeten zetten om alle toegezegde pensioenen met een hoge mate van zekerheid na te kunnen komen. 
Veel pensioenfondsen hebben hun renterisico geheel of gedeeltelijk afgedekt door te beleggen in obligaties en contracten die meer opbrengen als de rente daalt. Dat uit zich nu in een hoger rendement op beleggingen maar leidt per saldo niet tot een verbetering van de dekkingsgraad omdat de verplichtingen ook stijgen, stelt Klijnsma in antwoord op vragen van de SP, PVV en 50Plus. “Als de rente weer gaat stijgen, wordt het rendement op dit type beleggingen juist negatief. ”
Voorstellen voor een hogere rekenrente, die uitsluitend zijn gericht op het voorkomen van pensioenverlagingen voor de huidige generatie gepensioneerden, bergen het risico in zich dat op termijn nog ingrijpender maatregelen nodig zijn, laat Klijnsma in haar brief weten. “Het pensioen wordt dan sterk afhankelijk van het realiseren van hoge rendementen en tegenvallers zullen direct tot verlagingen leiden”. Volgens haar past dit niet bij de hoge mate van zekerheid die aan alle generaties van pensioendeelnemers is beloofd.

Reageer op dit artikel