nieuws

Klijnsma: ‘DC-regeling biedt adequaat pensioen’

Pensioen

In antwoord op Kamervragen van Pieter Omtzigt (CDA) stelt staatssecretaris Jetta Klijnsma dat deelnemers met een premieovereenkomst binnen het wettelijk kader wel degelijk een adequaat pensioen kunnen opbouwen.

Klijnsma: ‘DC-regeling biedt adequaat pensioen’

Op de Universele Pensioenoverzichten die dit jaar op de mat vallen, wordt bij defined-contributionregelingen een voorbeeldrekenrente van 2,4% gehanteerd voor de inkoop van pensioenuitkeringen op pensioendatum. Omtzigt wil weten waarom de fiscale staffels voor de DC-regeling nog gebaseerd zijn op een rente van 4%,  terwijl de marktrente daar al vele jaren onder ligt.
Klijnsma ziet geen aanleiding om dat percentage aan te passen. “DC-regelingen hebben naar hun aard alleen betrekking op het opbouwen van kapitaal en bevatten geen toezegging over een pensioenuitkering. Om die reden is voor de vaststelling van de fiscale premiestaffels vooral het te verwachten langetermijnrendement voor de opbouw van kapitaal van belang, en dus niet de marktrente. Over het geheel genomen is 4% een redelijke basis voor de premiestaffel, mede gelet op rendementen die in de afgelopen decennia konden worden behaald.”
Klijnsma meldt voorts dat ‘een verhoudingsgewijs bescheiden groep werknemers deelneemt in een premieregeling’, namelijk 11% van de werknemers. “Binnen het wettelijk kader kunnen zij een adequaat pensioen opbouwen”, aldus de bewindsvrouw. Op de vraag van Omtzigt of het haar bekend is dat een langetermijn rendement van iets meer dan 6% nodig is om hetzelfde pensioenresultaat te behalen als bij een onvoorwaardelijk met 2% geïndexeerd middelloonpensioen, kaatst Klijnsma terug dat middelloonregelingen doorgaans een voorwaardelijke indexatietoezegging kennen.

Reageer op dit artikel