nieuws

Riemen wijst degressieve opbouw niet af

Pensioen

Directeur Gerard Riemen van de Pensioenfederatie vindt dat de mogelijkheid van degressieve opbouw verder moet worden onderzocht. In zo’n stelsel bouwen jongeren voor dezelfde premie meer pensioenrechten op dan ouderen omdat hun inleg langer kan renderen.

Riemen wijst degressieve opbouw niet af

Degressieve opbouw was een van de voorstellen die jongeren deden tijdens Pensioenlab, een pensioendenktank van FNV Jong, CNV Jongeren, MHP en FVP, afgelopen woensdag in Zeist.
Solidariteit is en blijft de kern van ons pensioenstelsel, vonden de deelnemers, maar de huidige doorsneesystematiek leidt tot onevenwichtigheid omdat werknemers veel minder dan vroeger veertig jaar lang bij hetzelfde pensioenfonds pensioen opbouwen. Degressieve opbouw is volgens hen een eerlijker manier.
Gerard Riemen wees op het lopende onderzoek van het CPB naar de effecten van de doorsneepremie. Het voorstel om jongeren voor dezelfde pensioenpremie meer pensioen te laten opbouwen dan ouderen noemde hij een interessante optie die zeker nader moet worden onderzocht. Vragen daarbij zijn: is het op grond van nationale en Europese regelgeving op het terrein van gelijke behandeling toegestaan om jongeren en ouderen voor dezelfde premie verschillende rechten te geven? En is de overgangsproblematiek oplosbaar? 

Reageer op dit artikel