nieuws

Hof verwijt Cordares ‘kafkaësk’ gedrag

Pensioen

In een zaak over af te dragen pensioenpremies door een uitzendbureau beticht het Gerechtshof Leeuwarden pensioenuitvoerder Cordares en het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid van ‘kafkaësk’ gedrag. Het Hof is al helemaal niet te spreken over de interpretatie door het fonds van de Wet Walvis.

Hof verwijt Cordares ‘kafkaësk’ gedrag

In de zaak vordert SBB, de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, € 84.603,49 van uitzendbureau Swartemeer uit Klazienaveen. Het gaat om pensioenpremienota’s van werknemers die volgens SBB onder de werkingssfeer van het fonds vallen.
Het Hof oordeelt dat het pensioenfonds aan moet tonen dat zij daadwerkelijk aanspraak kan maken op betaling van de premies en constateert dat SBB dat slechts voor twee werknemers hard kan maken. “Voor de overige werknemers waarvoor facturen zijn gezonden, ontbreken alle verdere gegevens. Swartemeer heeft getracht al deze namen af te melden, doch SBB heeft, in een kafkaëske briefwisseling geweigerd daarmee rekening te houden”, aldus het Hof.

In het arrest zijn delen van de briefwisseling opgenomen waarin Swartemeer probeert werknemers af te melden, maar de software van uitvoerder Cordares dit niet accepteert. De advocaat van Swartemeer schrijft bijvoorbeeld: “Er zal dus dienen te worden volstaan met de door cliënte uitgeprinte overzichten, die ik u reeds heb toegezonden. Cliënte heeft vanaf 1 oktober 2007 geen werknemers meer in dienst die onder uw regeling vallen, zodat u ook kunt stoppen met ambtshalve aanslagen.” Daarop reageert Cordares: “In onze vorige brief hebben wij u al duidelijk gemaakt dat wij geen schriftelijke loonaanleveringen meer kunnen accepteren, Ook voor uw cliënt maken wij daar geen uitzondering voor. Uw cliënt is en blijft verantwoordelijk voor tijdige en juiste aanleveringen van de loongegevens. De opgelegde nota’s die betrekking hebben op de periode na 1 oktober 2007 dient uw cliënt zelf te corrigeren.”

‘Onbestaanbaar’
In de procedure stelt het pensioenfonds dat het handelen van haar uitvoerder in overeenstemming is met de Wet Walvis (de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten). “Het hof acht deze interpretatie van een wet die gaat over administratieve lastenverlichting ludiek. Het is onbestaanbaar dat die wet het gedrag van Cordares zou dekken om, bij een gemotiveerd beroep op het niet werken van computersystemen, toch te weigeren acht te slaan op schriftelijke stukken”, aldus het Hof dat uiteindelijk besluit dat Swartemeer € 7.034,94 aan het fonds moet betalen voor de twee werknemers voor wie daadwerkelijk premie verschuldigd was.

Reageer op dit artikel