nieuws

‘Fondsen beheersen beleggingsrisico onvoldoende’

Pensioen

De Nederlandsche Bank gaat in 2013 onder pensioenfondsen onderzoek doen naar vermogensbeheercontracten, de beheersing van renterisico en de beheersing van marktrisico in het algemeen. “Om in control te zijn, is vereist dat fondsen weten en begrijpen waarin zij beleggen.”

‘Fondsen beheersen beleggingsrisico onvoldoende’

Volgens DNB hebben onderzoeken van de afgelopen jaren het vermoeden, en soms meer dan dat, opgeleverd dat sommige pensioenfondsen niet alle risico’s beheersen die samenhangen met hun beleggingen. “DNB verwacht van de pensioenfondsen dat zij in control zijn voor alle beleggingsrisico’s. DNB wil in ieder geval kunnen vaststellen of er voldoende samenhang is tussen de beleggingskeuzes die fondsen maken, de aard van hun verplichtingen en de strategische risicotolerantie. Dat vereist onder andere dat fondsen weten en begrijpen waarin zij beleggen, inclusief de risico’s daarvan; dat het niveau van het risicobeheer in de juiste verhouding staat tot de complexiteit van hun beleggingen; en dat het bestuur een duidelijke strategische risicotolerantie vaststelt.”
Ook gaat de toezichthouder nader onderzoek doen naar de beheersing van beleggingen in buitenlands vastgoed. “Het grootste deel van de vastgoedbeleggingen van pensioenfondsen bevindt zich buiten Nederland, voor een belangrijk deel via niet-beursgenoteerde beleggingsvormen. Over de kwaliteit van deze beleggingen is relatief weinig bekend.”

Reageer op dit artikel