nieuws

ABP bereidt al voor op tweede korting

Pensioen

Ambtenarenfonds ABP verlaagt de pensioenen per 1 april 2013 met 0,5%. ABP houdt rekening met een aanvullende korting van 1,6% voor 2014 als de financiële situatie in de loop van dit jaar niet verbetert.

ABP bereidt al voor op tweede korting

Eind december 2012 was de dekkingsgraad  96%. Uit de kwartaalcijfers van ABP blijkt dat de bezittingen in 2012 goed zijn gegroeid, er werd een rendement geboekt van 13,7%. Daar staat tegenover dat de waardering van de verplichtingen ook sterk toenam, door de lage rentestand en de gestegen levensverwachting.
Voorzitter Henk Brouwer: “De verlaging van het pensioen bij ABP is een pijnlijk en moeilijk besluit geweest. Ik ben me ervan bewust dat dit voor onze deelnemers heel teleurstellend is. Ik snap dat het voor deelnemers lastig te begrijpen is dat we ondanks goede  beleggingsresultaten toch een verlaging van 0,5% moeten doorvoeren. Dat heeft alles te maken met de extreem lage rente en de wederom gestegen levensverwachting. Die factoren drukken de dekkingsgraad. Deze maatregel draagt bij aan herstel en is op grond van de  huidige regelgeving onvermijdelijk.”
Zowel het pensioen van mensen die pensioen opbouwen als mensen die pensioen ontvangen, wordt met 0,5% verlaagd. In totaal heeft ABP 2,8 miljoen deelnemers. Voor een gepensioneerde met een gemiddeld ABP-pensioen van 700 euro netto per maand, betekent dit vanaf april 2013 een maandelijkse verlaging van ongeveer 3,50 euro per maand netto, aldus ABP.
Het verlagen van het pensioen zorgt ervoor dat de dekkingsgraad van ABP met 0,5%-punt toeneemt. Daarmee komt de te bereiken dekkingsgraad van 104,3% op 31 december van dit jaar dichterbij. Als de financiële situatie van ABP niet verandert, moet ABP het pensioen in 2014 nogmaals verlagen. Op basis van huidige kennis en gegevens, schat het fonds in dat de uniforme verlaging dan 1,6% zal zijn.

Reageer op dit artikel