nieuws

AFM pareert kritiek CFD

Pensioen

AFM pareert kritiek CFD

Het is niet de bedoeling dat geldloketten en pensioenfondsen financiële adviezen gaan geven. Er worden ook geen producten verkocht of geadviseerd. Dat benadrukt de AFM naar aanleiding van de kritiek van de Commissie Financiële Dienstverlening.

De CFD was 'not amused' over het AFM-rapport 'Een volgende stap naar meer pensioeninzicht' waarin staat dat pensioenfondsen en de Geldloketten van Wijzer in geldzaken meer kunnen doen aan het geven van financiële informatie zonder vergunningplichtig te worden.
De AFM reageert: “Deze loketten hebben géén vergunning en kunnen dus géén advies geven. Wel zullen ze laagdrempelige voorlichting geven aan consumenten die vragen hebben over hun financiële zaken. Indien nodig zullen ze consumenten doorsturen naar een financieel adviseur. Er worden geen producten verkocht of geadviseerd." Wat betreft pensioenfondsen is de AFM van mening dat deze meer kunnen doen in de voorlichting aan hun deelnemers, voornamelijk over hun oudedagsvoorziening. "Ook hier is niet bedoeld dat fondsen zonder vergunning adviezen mogen geven zoals bedoeld in de Wft, maar wel kunnen helpen bij vragen over de hoogte van het pensioen."
Volgens de AFM zijn de activiteiten van Geldloket en pensioenfonds gericht op “verdere financiële bewustwording van veelal onwetende consumenten. Daarbij valt niet uit te sluiten dat voorheen onwetende consumenten alsnog 'op de markt' komen en daarmee bijdragen aan een gezonde markt voor kwalitatief hoogwaardig financieel advies.” Ook vindt de AFM dat de komst van het provisieverbod deze laagdrempelige voorzieningen nodig maakt. "Als consumenten te zien krijgen wat ze moeten betalen, ligt het voor de hand dat ze minder snel geneigd zullen zijn financieel advies in te winnen.Juist om die reden is het goed als er laagdrempelige mogelijkheden zijn om consumenten te helpen om juist wel kwalitatief goed advies in te winnen als dat wel nodig blijkt te zijn voor een juiste financiële weerbaarheid.”

Reageer op dit artikel