nieuws

AFM: consument heeft verkeerd beeld van pensioenuitkering

Pensioen

Uit de Consumentenmonitor Pensioenen blijkt dat te veel mensen nog steeds denken bij hun pensionering 70% van hun laatstverdiende loon te krijgen, aldus de AFM. Verder blijkt dat degenen die nog geen pensioenadvies hebben gevraagd, dit het eerst zouden doen bij het pensioenfonds, maar dat mensen die al eerder advies gevraagd hebben, zich als eerste zouden wenden tot een pensioenconsulent of verzekeringsadviseur.

AFM: consument heeft verkeerd beeld van pensioenuitkering

Verder weten vier van de tien respondenten niet in wat voor soort pensioenregeling ze zitten. Van de 61% die het wel weet, denkt tweederde dat ze een middelloonregeling hebben en 20% gaat uit van een eindloonregeling, terwijl in werkelijkheid 90% een middelloonregeling heeft en maar 1,2% een eindloonregeling. Overigens blijkt dat mensen die ooit pensioenadvies hebben gekregen, daar eerder de waarde van zien en daar minimaal € 50 voor willen betalen.
Volgens het onderzoek blijkt de begin dit jaar gestarte site www.pensioenoverzicht.nl goed te scoren. Zeven van de tien Nederlanders kent de site en een kwart heeft wel eens ingelogd en daar om pensioenadvies gevraagd.
De AFM verwijst ook naar de Pensioen3daagse die van donderdag tot en met zaterdag plaatsvindt, waaraan de organisatie zelf deelneemt en waar veel van deze resultaten aan de orde komen. Tijdens deze drie dagen, een initiatief van het samenwerkingsverband Wijzer in Geldzaken, vinden er activiteiten plaats om mensen inzicht te geven in hun pensioen. Er is onder meer een pensioenlunch voor vrouwen en er zijn gratis pensioenspreekuren op hogescholen en Twitter. 

Reageer op dit artikel