nieuws

Zestigplusser mag doorwerken met volledig pensioen

Pensioen

Werknemers van 60 jaar en ouder kunnen vanaf nu hun pensioen vervroegd laten ingaan en toch volledig blijven doorwerken. Staatssecretaris Weekers (Financiën) heeft een bestaande beleidsregel aangepast die dat tot nu toe verhinderde.

Zestigplusser mag doorwerken met volledig pensioen

Voorheen mochten werknemers hun via de werkgever opgebouwde pensioen vervroegd laten ingaan en toch doorwerken, zij het dat het pensioen dan volledig werd belast als de werknemer nog andere inkomsten had. In de praktijk mocht slechts pensioen worden ontvangen over het aantal dagen dat tot de 65e verjaardag níet meer werd gewerkt.
"In de uitvoeringspraktijk blijkt het standpunt belemmerend te werken bij de flexibele invulling van situaties van samenloop van (gedeeltelijk) vervroegd uittreden in combinatie met doorwerken in deeltijd en/of demotie", schrijft Weekers. Daarnaast zijn niet alle opgebouwde rechten op pre-, vroeg- of overbruggingspensioen omgezet in ouderdomspensioen, conform de fiscale wijzigingen die in 2006 zijn doorgevoerd. "Daardoor kan zich ongelijke behandeling van materieel gelijke gevallen voordoen", zo motiveert Weekers. "Bij een vervroeging van het pensioen tot de 60-jarige of latere leeftijd zal voortaan niet worden getoetst of de economische activiteiten dienovereenkomstig worden verminderd."

Reageer op dit artikel