nieuws

Verbond: politiek betrekt sector te weinig bij besluitvorming

Pensioen

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat de verzekeringssector te weinig kan meepraten over belangrijke politieke besluiten. “Te vaak moet de sector nu in de krant lezen welke stappen worden overwogen of zelfs zijn gezet. Hier zou een betere betrokkenheid en afstemming met de sector plaats kunnen vinden, om samen naar oplossingen en meer zekerheid te zoeken.”

Verbond: politiek betrekt sector te weinig bij besluitvorming

Verzekeraars kunnen volgens het Verbond een relevante bijdrage leveren vanwege hun soliditeit en langetermijnfocus. Op landelijk niveau pleit het Verbond voor een nationaal akkoord over het herstellen van het vertrouwen in de woningmarkt. "Met verlaging van de overdrachtsbelasting heeft het kabinet laten zien de woningmarkt weer vlot te willen trekken. Maar volgens berekeningen van het CPB is het effect ervan verwaarloosbaar."
De vitaliteitsspaarregeling, de opvolger van spaarloon en levensloop, vindt het Verbond "te mager". "De ambities die met betrekking tot deze regeling eerder zijn geformuleerd, worden niet waargemaakt. De regeling is dermate sober dat hij geen mogelijkheden biedt om de bestedingsdoelen als genoemd in het regeerakkoord te realiseren. Behoud van de huidige levensloopregeling verdient dan de voorkeur."

Reageer op dit artikel