nieuws

AG wil haalbaarheidstoets voor pensioenen

Pensioen

Wanneer er straks een ander pensioensysteem komt, is het belangrijk dat mensen begrijpen hoeveel risico zij lopen bij het sparen voor hun pensioen. Dat risico moet inzichtelijk worden gemaakt. Daarom pleit het Actuarieel Genootschap (AG) voor een haalbaarheidstoets in het nieuwe financieel toezichtskader (FTK2), die aangeeft of gewekte verwachtingen kunnen worden nagekomen.

AG wil haalbaarheidstoets voor pensioenen

Volgens AG-voorzitter Rajish Sagoenie is het nog maar de vraag of de uitgangspunten van het nieuwe pensioencontract, namelijk het oplossen van de financiële problemen bij pensioenfondsen en het komen tot transparante, eenvoudige en begrijpelijke pensioencontracten, kunnen worden gerealiseerd. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe moet worden omgegaan met het 'invaren' van bestaande aanspraken in het nieuwe pensioensysteem.  "Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal dat kunnen resulteren in verschillende toezichtregimes voor oude (harde aanspraken van voor het pensioenakkoord) en nieuwe aanspraken (van na het pensioenakkoord). Hierdoor neemt de complexiteit (van de uitvoering) van de pensioenregeling alleen maar toe."

Reageer op dit artikel