blog

De markt regelt het zelf wel!

Pensioen 1911

Na het pensioenakkoord in juni volgde snel de wetsaanpassing om de AOW-verhoging te temporiseren. Daarna stokte het echter. Wel komen er stuurgroepen, klankbordgroepen, werkgroepen en themagroepen… De stuurgroep gaat alleen al 14(!) leden tellen. Ik had verwacht dat de SER-werk-groep pensioen dit zou doen. Of nog beter, een onafhankelijke stuurgroep van bijvoorbeeld 5 leden, die bewa-ken of het pensioenakkoord wordt uitgevoerd zoals bedoeld. Ik weet wel wie daar in moet zitten.

De markt regelt het zelf wel!

Maar nee hoor, we creëren een Poolse landdag waarin iedereen opnieuw zijn belangen gaat verdedigen en hernieuwd uitonderhandelen. Kortom, het schiet (weer) niet op. De markt – Netspar – heeft inmiddels onderzocht dat, zeker jongeren helemaal niet solidair met de ouderen willen zijn. Ze willen een persoonlijk pensioen. Zzp’ers willen best pensioen opbouwen (lees sparen en een AOV), maar dat willen ze wel gewoon zelf regelen.

Laagopgeleiden

Laagopgeleiden leven maar zo’n 10 jaar na de pensioendatum blijkt uit CBS-cijfers, hoogopgeleiden bijna 20 jaar! De oplossing zou dan toch zijn dat de AOW vervroegd kan worden, 50% 3 tot 5 jaar voor de reguliere ingangsdatum, en een deel van het pensioen als tijdelijke uitkering (10 jaar)? Met de voorgestelde lumpsum kan een laagopgeleide dan én eerder met (deeltijd)pensioen én ervan genieten. Hóe móelijk kán hét zíjn?!

De ballen verstand van pensioen, alleen maar bla bla bla

Maar nee hoor, niets van dit alles. De vakbonden, FNV voorop, doen het pensioenakkoord nog eens dunnetjes over: discussiëren over de rekenrente om kortingen te voorkomen, en zo niet, dan moet de AOW (maar) verhoogd. ‘De rente is immers oneerlijk laag, de rendementen zijn goed, het geld klotst tegen de plinten.’

De ballen verstand van pensioen, alleen maar bla bla bla… Wel komt er nieuwe – complexe – wetgeving per 2020 om te voorkomen dat vervroegd ingegane pensioenen met het oog op de ‘oude’ AOW-leeftijd een paar eurocent te hoog zijn gezien de nieuwe getemporiseerde AOW-leeftijd.

Schiet eens op!

Toen Vermeend nog staatssecretaris van Financiën was in 1995, zei hij in mei tegen de Commissie-Witteveen: “Schiet eens op!” In september lag het rapport er. Een goed rapport en nog steeds de basis voor individualisering en flexibilisering van ons pensioen. Dat waren nog eens tijden. In de zomer had er dus prima een internetconsultatie gedaan kunnen worden en dan hadden we echt aan de slag gekund. Maar nee hoor, eerst wachten tot er echt gekort gaat worden.

Korten

Mooie woorden in dat kader van oud-minister van Financiën Dijsselbloem in Buitenhof: “Je kunt niet in het pensioenakkoord zeggen ‘in de toekomst moet u rekening houden met dat er gekort wordt’, terwijl je vandaag of  volgend jaar ten principale niet wilt accepteren dat er gekort wordt. Die pijn kun je niet voor je uit blijven schuiven.” Nou, ik hoop dat het gebeurt.

Deze blog verschijnt ook als column in am:50.

Reageer op dit artikel