blog

Het pensioenkind is geboren!

Pensioen 4619

Eindelijk. Een pensioenakkoord. En nog een goed akkoord ook. Er mist nog heel veel, maar de deur staat open. Naar een (meer) persoonlijk en modern pensioenstelsel. En – ik vertrouw op enige visie – zelfs de plicht voor zzp’ers om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten, kan makkelijk de opmaat zijn voor een algehele pensioenplicht voor alle werkenden.

Het pensioenkind is geboren!

Dan zijn de witte vlekken weggewerkt en moeten zzp’ers ook gewoon meedoen. Dat is niet erg. Immers, als je voor jezelf spaart, dan mag dat geen issue zijn. Sparen is altijd goed (hoeveel is nog wat anders). Omdat ook de doorsneepremie wordt afgeschaft, zal de huidige (bpf-)verplichtstelling ook eindig zijn.

Winkelnering

‘Ze’ gaan nog wel praten met de Europese Commissie, maar die zullen toch echt moeten constateren dat er voor de huidige verplichte winkelnering geen ruimte meer is. Die is er al niet, en helemaal niet als de doorsneepremie wordt afgeschaft. En al hélemaal niet als er een pensioenplicht komt (die overigens al is aangekondigd in de Pensioenwet in 2007 áls de witte vlekken niet afnemen. Hetgeen niet zo is. Dus). Omdat minister Koolmees een opting-out in die AOV voor zzp’ers heeft gefietst, zal iedere zzp’er wel ‘out opten.’ Een doodgeboren kindje dus.

De echte vernieuwingen en modernisering gaan nog wel een paar slagen dieper

Invulling

Het echte belang zit in de toekomstige invulling: hoe kan pensioen persoonlijk worden gebruikt. Vóór pensioendatum: eigen huis, studie- en zorgverlof, sabbatical. Rónd pensioendatum (in combinatie met de arbeidswetgeving): demotie, parttimen, lumpsum, maar ook een deel van het pensioen als tijdelijk voorziening. Dat ziet dan niet zozeer op de arbeidspositie van zware beroepers (lager opgeleiden), maar wel op het feit dat hun levensverwachting substantieel lager is dan die van hoogopgeleiden.

Vernieuwing en modernisering

En ná pensioendatum: waarom moet ik op pensioendatum al definitief vastleggen hoe mijn pensioen uitgekeerd wordt? Waarom mag ik na twee jaar pensioen niet weer gaan werken en mijn pensioen (deels) stopzetten en uitstellen? Omdat iedereen een eigen pensioenpot heeft, mag dat geen probleem zijn. De echte vernieuwingen en modernisering gaan nog wel een paar slagen dieper.

Kortom. Voor nu een prima pensioenakkoord. Wel heeft Koolmees nog heel veel werk te doen de komende jaren. Ik hoop dus van harte – en nee, ik ben geen D66’er – dat hij ook de volgende kabinetsperiode onze pensioenminister blijft.

Deze blog verschijnt ook als column in am:magazine 49. 

Reageer op dit artikel