blog

Een nieuw jaar van ijdele hoop?

Pensioen 2416

Een eerste column, in een nieuw jaar. Dan moet ik het toch over het aanstaande pensioenakkoord hebben. Weer een jaar van (ijdele?) hoop op toch een echt – en goed – pensioenakkoord. Een akkoord dat een einde maakt aan de doorsneepremie, inzet op pensioenplicht voor alle werkenden, met vrije keus van uitvoerder. En dus een persoonlijk pensioen, waarbij natuurlijk ook de pensioenrisico’s gewoon gedeeld worden: het beleggings-, kort-/langleven- en arbeidsongeschiktheidsrisico.

Een nieuw jaar van ijdele hoop?

Een beetje IT-systeem kan dat echt wel aan. En veel keuzes om met pensioengeld ook andere zaken ‘te financieren’: huis, studie-of zorgverlof, een sabbatical. En natuurlijk een lumpsum op pensioendatum. Hoeveel mag daarvoor gebruikt worden? Ach, dat is een keus. Maar, 50% lijkt mij een mooi getal. Uitgaande van een volledige pensioenopbouw dan. Kiest een zzp’er voor een halve pensioenopbouw (uitgaande van de norm), dan blijft er geen ruimte over. Maar ach, dat wil hij dan toch ook.

Voorwaardelijke inkoop pensioen

Gaat dít akkoord er komen dit jaar? Nee, dat denk ik niet. De start is in elk geval dramatisch geweest, gezien de knieval van minister Koolmees voor de resterende voorwaardelijke inkoop van pensioen, dat toch met dezelfde premiedekkingsgraad gefinancierd mag worden als regulier pensioen. Maar eigenlijk is dat maar een detail, weliswaar van een paar miljard…

Langzaam vak

Ik hoop echter wel dat er iets gaat komen. Pensioen is een langzaam vak tenslotte. En dat we ons niet druk maken over wat niet kan, maar zorgen dat hetgeen we willen bereiken, wél kan. Wij zijn toch wereldkampioen pensioen? Nou dan! Just make it happen! Dat na ‘mijn’ akkoord de huidige verplichtstelling gaat en kan sneuvelen is dan een feit. Dat is immers maar een oubollig relikwie uit de vorige eeuw.

De sociale partners vechten elkaar de tent uit, herhaaldelijk tot aan de Hoge Raad aan toe. Zo graven ze hun eigen graf. Het wordt dan ook tijd dat er in de Hoge Raad ook een pensioendeskundige komt, net als bij inmiddels alle gerechtshoven. Kortom, ik hou u op de hoogte in de rest van 2019.

Reageer op dit artikel