blog

Voer ‘Pensioen zoek-service’ in!

Pensioen 2080

Het goede werk van pensioenfondsen, die actief zoeken naar deelnemers die vergeten zijn hun pensioen op te vragen, wordt door de AVG bedreigd. We kunnen natuurlijk nog even afwachten of de wetgever daarbij gaat helpen, maar ik roep bij deze de Pensioenfederatie op om een ‘Pensioen zoek-service’ op te zetten.

Voer ‘Pensioen zoek-service’ in!

In 2017 meldde het AD al “ouderen laten honderden miljoenen pensioen liggen.” Alleen al bij de drie grootste pensioenfondsen gaat het om 350 miljoen van 100.000 deelnemers die nooit hun pensioen hebben opgevraagd. Meestal worden deze deelnemers niet gevonden, omdat het fonds niet over (volledig) correcte persoonsgegevens beschikt.

Fondsen kunnen de Basisregistratie Personen raadplegen om de deelnemers aan te schrijven over hun pensioen, maar als er fout in de naam, geboortedatum of voorletters zit en het Burgerservicenummer (in 1989 ingevoerd) ontbreekt, dan wordt het lastig om iemand te vinden. Ook bij een verhuizing naar het buitenland is het vaak lastiger om de deelnemer te vinden, dan moet iemand zelf adreswijzigingen doorgeven aan het fonds.

Registers raadplegen en AVG

Pensioenfondsen zoeken actief en vinden steeds meer deelnemers sinds ze beter toegang hebben tot verschillende registers, zoals het niet-ingezetenenregister, waarin namen en adressen van Nederlanders in het buitenland staan. De AVG (privacybescherming) gooit nu echter roet in het eten… door de AVG krijgen fondsen geen toegang meer tot de benodigde informatie. “De overheid schiet in een algehele kramp als het om de AVG gaat’’, aldus Riemen (directeur van de Pensioenfederatie) in het AD. “Wij vinden privacy ook belangrijk, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar de privacywetgeving is toch niet bedoeld om burgers dwars te zitten?”

Een verzoek aan de verantwoordelijke staatssecretaris voor een versoepeling van de regels leverde echter geen oplossing op. De Pensioenfederatie heeft nu haar hoop gevestigd op de Tweede Kamer die vandaag begint met een evaluatie van de AVG. Hoewel ik hoop dat de pensioenfondsen snel weer toegang krijgen tot de benodigde gegevens zodat ze hun goede werk kunnen voortzetten, kunnen ze het heft beter in eigen handen nemen.

Pensioen zoek?

Een bekend spreekwoord luidt: ‘Als de berg niet tot Mohammed komt, zal Mohammed tot de berg gaan…’ Dus als de fondsen niet naar de deelnemers met een vergeten pensioen mogen zoeken in de registers, dan moet er een mogelijkheid komen voor de deelnemers om zelf hun pensioen en pensioenfonds te zoeken. Het is echter (zeker na alle fusies en liquidaties) lastig om te weten wie je voor je pensioen moet aanschrijven, dus een centraal meldpunt zou daarbij enorm helpen.

Zoekservice

Het Verbond van Verzekeraars heeft al een vergelijkbare zoekservice voor ‘vergeten of zoekgeraakte’ polissen (levensverzekeringen). Daarvoor kun je bij het Verbond informatie aanleveren, waarmee bij aangesloten (bijna alle) verzekeraars wordt gezocht of daar een polis bekend is.

Een dergelijke service is ook uitermate gewenst voor vergeten pensioen, waarbij na een centrale aanvraag bij de Pensioenfederatie, bij pensioenfondsen én verzekeraars wordt gezocht naar vergeten pensioenaanspraken. De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars trekken vaak samen op in pensioenvraagstukken, dus dit moet te doen zijn! Waar een wil is, is een weg…

Reageer op dit artikel