blog

Hoe Nationale-Nederlanden de klompen doet breken

Pensioen 4944

Hoe Nationale-Nederlanden de klompen doet breken

Waarom herwinnen verzekeraars het vertrouwen toch maar niet. Wel, hierom. Typisch weer een geval waarin Nationale Nederlanden zijn klanten schoffeert. Wat is er aan de hand?

 

Er zijn mensen die een pensioenkapitaalverzekering hebben. Op pensioendatum moet hun pensioenkapitaal omgezet worden in pensioenuitkeringen. Zij plaatsen vele tienduizenden euro’s,  zo niet tonnen bij een verzekeraar. Voor veel consumenten gigantische bedragen.

De verzekerde die een ‘vaste’ (zoals de wet dat noemt) uitkering wil krijgt een absurd lage uitkering. Weliswaar met de garantie dat deze levenslang zal zijn, maar zoals het er nu uitziet moet een verzekerde (vanaf zijn 66-ste) gemiddeld nog tenminste zo’n 25 jaar leven voordat hij zijn ‘eigen geld’ een keer terug heeft.

Oorverdovende stilte

Ook al omdat verzekeraars niet of nauwelijks rendement toerekenen aan hun klant. Deze verzekeraars beweren dat ze al het geld dat binnen komt moeten beleggen in waarden met risicovrije rente en die leveren helemaal geen rendement op. Niet nu. Maar volgens de verzekeraars blijkbaar ook de komende tientallen jaren niet. (Navraag bij DNB of verzekeraars zo moeten beleggen van de toezichthouder levert op dat we dat maar aan Staatssecretaris Klijnsma moeten vragen. Navraag bij Staatssecretaris Klijnsma levert een oorverdovende stilte op. Niemand kan of wil het ons uitleggen……)

In de afgelopen jaren is het parlement bezig geweest om de (pensioen-)wet te wijzigen zodat er anders met dit soort pensioenuitkeringen kan worden omgegaan en gepensioneerden een betere pensioenuitkering zouden kunnen krijgen. Sinds 1 september 2016 mogen verzekeraars een ‘variabel’ pensioen aanbieden. Als de verzekerde accepteert dat de pensioenuitkering ook (een keer?) lager kan zijn dan kan de verzekeraar het beleggingsrisico (meer) bij de verzekerde leggen. Doorgaans met kans op een initieel hoger pensioen dan bij ‘vast’.

Vast of casinopensioen

Dat verzekeraars liever de oude ‘vaste’ vorm blijven aanbieden is af te leiden uit het feit dat ze er heel lang over deden om dit soort vormen van variabel pensioenuitkeringen te ontwikkelen. En vervolgens komt Aegon met keuze tussen een vast óf casinopensioen. (Bij variabel stopt Aegon het kapitaal voor 2/3 in zakelijke waarden). Allianz en Delta Lloyd ontwikkelden een gematigder product. Nationale Nederlanden heeft ook iets ontwikkeld maar weet nog niet wat. Maar daar bleef het dan ook bij. Oh ja, ASR zegt ook met nog iets te komen maar voorlopig geen witte rook uit Utrecht.

Bij Nationale Nederlanden is er inmiddels dus blijkbaar een keuze. Beetje vervelend als je als gepensioneerde in de afgelopen jaren je pensioenkapitaal in zulke absurd lage pensioenuitkeringen hebt om moeten zetten. Zeker als je  geen gebruik hebt kunnen maken van de ‘pensioenknip’.  (Een soort time-out periode met een tijdelijke uitkering in afwachting van betere tijden. Weliswaar ook al gesaboteerd door verzekeraas).

Herkansing voor spijtoptanten

Geen nood: In de Tweede Kamer zorgde CDA-er Omtzigt er voor dat mensen die in de periode van 01-01-2014 tot 8-7-2015 pensioenuitkeringen aankochten vanuit pensioenkapitaal een ‘herkansing’ zouden kunnen krijgen. Volgens informatie van het Verbond en ministerie van SZW zouden verzekeraars daarover in het voorjaar van 2017 actief hun klanten benaderen.

En wat doet Nationale Nederlanden vervolgens? Ze sturen een brief ondertekend door Arthur van der Wal (directeur pensioenen) aan de pensioenontvangers die tussen 01-01-2014 en 08-07-2015 pensioenuitkeringen aankochten en die brief is gedateerd op 30 juni 2017. Deze plofte vervolgens  op 7 juli bij de klant op de mat. Het is dan precies  begin van het reces van de Tweede Kamer, die dus met haar hoofd in de vakantie zit. Vervolgens geeft Nationale Nederlanden in de brief de klant slechts tot 1 augustus de tijd om te reageren. Volgens een woordvoerder wordt de soep niet zo heet gegeten en mogen klanten ook na 1 augustus reageren; doch uiterlijk tot 1 oktober. Maar waarom horen wij dat alleen bij navraag?

Onwetende consumenten

Wat moeten onwetende consumenten denken die pas (bijvoorbeeld door vakantie) in september toe komen aan actie? Nee, er lijkt hier sprake van een ‘bewussie’ om er voor te zorgen dat zo min mogelijk mensen over stappen.

De actie van Nationale Nederlanden lijkt afgekeken van wat het Verbond vorig jaar deed. Toen maakte de verzekeraarsclub precies in de zomerperiode bekend dat consumenten zich via www.lokethersteladviesbeleggingsverzekeringen.nl konden melden voor een advies over verbetering van hun woekerpolissen…eh…beleggingsverzekeringen.

Je doet zoiets bewust in een vakantieperiode en hoopt dat geen mens reageert. En later meld je de politiek dat je keurig aan je verplichtingen hebt voldaan aangevuld met: “helaas hebben weinig verzekerden gereageerd”…..

Overigens: de klanten die wel reageren krijgen vervolgens de melding dat Nationale Nederlanden de reacties gaat inventariseren. En zegt vervolgens ook nog dat ze niet weten of de klant wel in aanmerking komt voor omzetting….

Consumenten bedrijfseconomisch niet interessant

Ik heb het al eerder gezegd: consumenten zijn voor levensverzekeraars bedrijfseconomisch niet interessant meer. Deze (commerciële) pensioenverzekeraars doen zaken met de werkgevers. Dat ze vervolgens de pensioengerechtigde vanaf zijn pensioendatum met een schijntje afschepen schijnt niemand te deren.

Reageer op dit artikel