blog

Oproep Fleur Rieter over wet ‘doorbeleggen’ is schandalig

Pensioen 8922

Oproep Fleur Rieter over wet ‘doorbeleggen’ is schandalig

In een blog van 15 maart op amweb roept Fleur Rieter van ASR op om niet teveel waarde te hechten aan het ‘doorbeleggen’ bij pensioenverzekeringen. Deze oproep doet zij namens een verzekeraar die consumenten al jaren slechte pensioenuitkeringen biedt en blijkbaar niet in staat is om dat te verbeteren. Of dat gewoon niet wil. Wat is er aan de hand?

Jaarlijks krijgen enkele tienduizenden mensen op hun pensioendatum te horen dat zij een pensioenkapitaal (tweede pijler) om moeten laten zetten in pensioenuitkeringen. De afgelopen jaren blijkt dat deze uitkeringen desastreus laag zijn. De pensionado’s hadden echter geen keus. Verzekeraars verdedigden (en verdedigen nog steeds) deze lage uitkeringen met het argument dat zij de uitkering levenslang moeten garanderen en dat zij daarom met hun beleggingen rekening zullen moeten houden met de risico-vrije rente. Zodra dus nu iemand van 66 een kapitaal van – laten we zeggen – 2,5 ton om moet laten zetten in uitkeringen krijgt hij op dit moment ongeveer € 10.000 per jaar toegekend. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te zien dat daarin nauwelijks enig te behalen rendement is mee genomen.

Deze uitkering zal nooit meer veranderen. Geldbelangen noemt dat al sinds twee jaar een ‘keurslijfpensioen’.

Gesouffleerd door Aegon

Het zat ook de overheid hoog dat deze gepensioneerden op een ongelofelijke manier werden gedupeerd. Althans zo leek het. Vanaf begin 2014 is staatssecretaris Klijnsma bezig gegaan om wetgeving te maken die er uiteindelijk toe zou moeten leiden om ook deze mensen van betere pensioenuitkeringen te laten genieten. Klijnsma werd rechts ingehaald door Helma Lodders (VVD), die –gesouffleerd door Aegon – met een eigen met voorstel kwam. Uiteindelijk is per 1 september 2016 de wet ‘Verbeterde premieregeling’ ingegaan die men in de wandelgangen de ‘wet doorbeleggen’ noemt.

De strekking en geest van de wet is dat verzekeraars niet langer verplicht zijn om levenslang een vaste uitkering te garanderen. Mocht de nood aan de man komen dan zouden zij eventueel lopende uitkeringen kunnen verlagen. Daardoor kunnen zij hun beleggingen (iets?) risicovoller doen en dus kan het ‘rekenrendement’ waarmee de initiële uitkering wordt berekend (wat) hoger zijn. Let wel: iedere procent-punt hoger rekenrendement levert zo’n 10% hogere uitkering op.

Oorverdovende stilte

Inmiddels is de wet een half jaar oud en wat zien we gebeuren? Feitelijk vrij weinig. Aegon is gekomen met een casino-pensioen. Twee-derde van het kapitaal belegt Aegon in zakelijk waarden, die eventueel de volgende maand – als er een uitkering moet worden gedaan – ook weer verkocht gaan worden. Met alle risico’s van dien. De producten van Nationale-Nederlanden, Allianz en Delta Lloyd hebben wij nog niet op hun merites bekeken. Maar partijen als Achmea en Zwitserleven hebben al bekend gemaakt dat zij niets zien in een pensioen met ‘variabele’ uitkering. En ASR? Vanuit Utrecht alleen maar een oorverdovende stilte. Tot deze oproep van Fleur Rieter, die er feitelijk op neer komt toch vooral alles bij het oude te laten.

Veel gepensioneerden zullen blijven ‘kiezen’ voor een vast pensioen, omdat er eigenlijk niet of nauwelijks andere mogelijkheden worden geboden. Verzekeraars gaan dus stug door met grof geld verdienen aan deze gepensioneerden. Want wie gelooft er nu werkelijk dat de verzekeraar die volledige tweeënhalve ton van hierboven direct in dertigjarig vastrentende waarden gaat beleggen? Wij niet in ieder geval. En bij navraag bij De Nederlandsche Bank hebben wij ook niet bevestigd gekregen dat verzekeraars dat moeten van de toezichthouder.

Gered door belastingbetaler

Het is een schande dat een verzekeraar als ASR, die gered is door de belastingbetalers en waarin de meerderheid nog in handen is van de Staat dit soort oproepen richting markt en zeker richting – vaak onwetende- HR-professionals doet. Het zou Fleur Rieter sieren haast te maken met datgene wat de geest is van de wet, namelijk ervoor zorgen dat hun klanten veel betere pensioenuitkeringen gaan krijgen. Wij zullen ook haar meerderheidsaandeelhouder van ASR minister Dijsselbloem hierop aanspreken.

Reageer op dit artikel