blog

Doorbeleggen na pensionering geen heilige graal!

Pensioen 6936

Doorbeleggen na pensionering geen heilige graal!

Voor grote groepen in onze samenleving wordt financiële planning op het gebied van hun inkomen na pensionering onontbeerlijk. Er komen steeds meer keuzemogelijkheden bij voor het geld dat vrijkomt op de pensioengerechtigde leeftijd. Zoals sinds kort de mogelijkheid om door te beleggen. Maar, je moet je afvragen of dat wel een verstandige optie is. 

De Tweede Kamer heeft vorig jaar een wetswijziging op de pensioenwet goedgekeurd, die doorbeleggen van pensioenkapitaal na pensionering mogelijk maakt. Met als achterliggende gedachte dat pensioendeelnemers hun pensioenkapitaal nog wat langer kunnen laten doorgroeien. In plaats van dat ze op één bepaald moment hun pensioenkapitaal moeten omzetten in een pensioenuitkering. Dat deze mogelijkheid er is gekomen, juich ik toe. Maar dat de overheid het als een soort heilige graal presenteert, vind ik niet goed. Het is weliswaar bedacht met de huidige lage rente in het achterhoofd. Alleen dat het pensioenvermogen door tegenvallende beleggingsresultaten ook minder kan worden, daar hoor je niemand over.

Het is erg belangrijk dat mensen meer inzicht krijgen in verwachte rendementen en de risico’s. En die afstemmen op het inkomen dat ze verwachten nodig te hebben na pensionering, zodat straks voldoende kapitaal is opgebouwd.

Creatieve oplossingen voor goed advies

Mensen helpen bij hun pensioenbewustzijn is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ze de juiste keuzes maken. Doorbeleggen mag dan ook zeker geen automatische oplossing zijn, want vaak moeten pensioendeelnemers al ver voor de pensioendatum hierover keuzes maken. Juist dan is financiële planning van grote toegevoegde waarde. En daarin moeten alle partijen hun verantwoordelijkheid pakken: de pensioenaanbieder in de vorm van tools en gemak, de werkgever door in gesprek te gaan met zijn personeel over pensioen, de overheid en toezichthouder om creatieve oplossingen voor goed advies te faciliteren en uiteindelijk de deelnemer zelf, die profijt heeft van een goed advies.

Fleur Rieter is directeur Pensioenen bij a.s.r.

Reageer op dit artikel