blog

‘Pensioen moet op de agenda van het evaluatiegesprek’

Pensioen 936

Het lijkt bizar maar ik voorspel dat binnen 10 jaar de eerste werkgevers in Nederland aansprakelijkheidsprocedures op hun bureau krijgen. Van werknemers met een tegenvallend pensioen. Werkgevers zijn zich namelijk onvoldoende bewust van de zorgplichtrisico’s op het gebied van pensioencommunicatie.

‘Pensioen moet op de agenda van het evaluatiegesprek’

Het uitzicht op pensioen van de werknemer verandert regelmatig. Onder meer door wijzigingen in wetgeving, pensioenleeftijd, veranderende pensioenregelingen en toenemende werknemersrisico’s. Het is de werkgever die zijn werknemers moet informeren en wijzen op veranderingen, risico’s en gevolgen van bepaalde keuzes. Want pensioen is een arbeidsvoorwaarde die verplichtingen schept.

Werknemers nemen informatie niet tot zich
In veel gevallen communiceert de pensioenuitvoerder jaarlijks via een UPO, pensioen123 en worden wijzigingen schriftelijk gecommuniceerd. In de praktijk blijkt dat veel werknemers deze informatie nauwelijks tot zich nemen. Dat verdwijnt meestal in een archiefmap in de kast en er wordt vervolgens nooit meer naar omgekeken. Veel werknemers zien pas in de loop of aan het einde van hun carrière wat dit betekent voor het uiteindelijke inkomen bij pensionering.

Tegenvaller? Op zoek naar schuldige
En dan kunnen werknemers voor verrassingen komen te staan. Als die met een tegenvallend pensioen worden geconfronteerd, is de kans groot dat ze op zoek gaan naar een schuldige. Het ligt voor de hand dat ze dan uitkomen bij de werkgever en deze aansprakelijk stellen. Wil de werkgever aansprakelijkheidsprocedures voorkomen dan moet hij zich wapenen en de werknemer structureel informeren. Daarbij lopen met name kleine bedrijven een risico omdat zij de pensioencommunicatie minder goed hebben geregeld.

Stimuleer het pensioenbewustzijn
Een oplossing is dat de werkgever jaarlijks een evaluatiegesprek houdt – dat doet hij sowieso al – waarin ook het pensioen wordt besproken. Dit past prima in de trend om naast functioneren, persoonlijke ontwikkeling en opleiding, ook zaken als fysieke en mentale fitheid en duurzame inzetbaarheid te bespreken. De werkgever stimuleert zo het pensioenbewustzijn, kan vragen over de regeling of te maken keuzes beantwoorden, en zet vooral het onderwerp jaarlijks op de agenda. Een Pensioen Check die veel uitvoerders inmiddels aanbieden , optioneel met een adviesgesprek kan daarbij helpen. Daarmee komt een werknemer in elk geval niet voor een verassing te staan. En de werkgever op den duur ook niet.

Reageer op dit artikel