blog

Adviesmars nieuwe WGA: tien tips voor inkomensadviseurs

Pensioen 5321

De nieuwe WGA nadert met rasse schreden en dat betekent alle hens aan dek voor de inkomensadviseur. Het is zaak om tijdig met de klant te inventariseren wat het beste is: publiek verzekeren of eigenrisicodragen. En dan liefst zonder in een van de vele valkuilen te stappen die op de route liggen. Tien tips voor de adviesmars richting de nieuwe WGA.

1. Kom met een integraal verhaal
Overweegt een organisatie eigenrisicodragen voor de WGA, dan ontkom je niet aan de afweging van eigenrisicodragen voor de Ziektewet. Alleen op die manier kan de werkgever immers GRIP ontwikkelen op de re-integratie van flexwerkers – en daarmee op de instroom van deze groep in de WGA. Ook geldt bij nagenoeg alle verzekeringen voor het WGA-risico de voorwaarde dat de eigenrisicodrager WGA er ook de Ziektewet bij betrekt.

2. Let ALTIJD op 1 oktober
Omdat ZW en WGA bij eigenrisicodragen een vaste combinatie vormen, is het zaak altijd na te gaan of er voor 1 oktober een aanvraag naar de fiscus moet. Bij huidige eigenrisicodragers voor de WGA mag je tot 31 december wachten met het verzenden van een nieuwe garantieverklaring ERD WGA. Maar wie nu geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet is en dat wel wil worden, heeft 1 oktober wel degelijk een deadline. Zorg dus dat je hier nú mee aan de slag gaat!

3. Nu al ERD WGA? Regel een nieuwe garantieverklaring
Ook huidige WGA-eigenrisicodragers moeten aan de slag. Als zij niet vóór 1 januari 2017 een nieuwe garantieverklaring voor het volledige WGA-risico naar de fiscus sturen, zijn ze eigenrisicodrager af! Ze betalen dan weer gedifferentieerde WGA-premie aan UWV, óók voor WGA-uitkeringen die behoren tot het uitlooprisico van de verzekeraar. En opnieuw uitstappen kan pas na drie jaar.

4. Wisselen van verzekeraar? Zorg dat de nieuwe garantie er tijdig is
Stapt een eigenrisicodrager over naar een andere verzekeraar, dan is het cruciaal dat de nieuwe garantiestelling ingaat vóór de oude vervalt. Gebeurt dit niet, dan gaat de werkgever onverbiddelijk terug naar UWV. Zonder garantiestelling is eigenrisicodragen immers niet mogelijk. Zo treden weer precies dezelfde negatieve gevolgen op als hierboven beschreven (zie tip 3).

5. Overstapwensen? Start op tijd
Of het nou om een overstap van publiek naar privaat gaat of om het wisselen van verzekeraar, het is zaak om op tijd te starten met de voorbereiding. Voor een goede afweging en offerteaanvraag moeten werkgever en adviseur heel wat stappen zetten:

  • Zorg voor een sluitend re-integratiebeleid;
  • Schoon het WGA-bestand op: vraag de Whk-beschikkingen 2015 en 2016 op, controleer ze en maak waar nodig bezwaar of vraag om een herkeuring;
  • Inventariseer verzuimcijfers en meldingsfrequenties;
  • Zorg voor een volledig ingevuld inventarisatieformulier (onvolledige exemplaren komen terug!)

6. Focus op dienstverlening, niet op premies
Binnen de Nieuwe WGA draait een goed advies niet om het vergelijken van verzekeringspremies en financieel voordeel op de korte termijn. Het gaat er juist om, de kosten op de langere termijn te beheersen. Dit bereik je door (al dan niet via een verzekeraar) goede re-integratie in te kopen. Want uiteindelijk bepaalt die hoe snel medewerkers weer inzetbaar zijn en aan het werk komen. En dus ook hoe de premies op de lange termijn uitvallen.

7. Toets aanbieders op hun effectiviteit
In een markt die draait om effectieve dienstverlening moet je selectiecriteria hanteren die ook werkelijk daarop toetsen. Dus ontleed de dienstverleningsprocessen en vraag vooral ook naar uitstroomcurves:

  • Wat is de gemiddelde verblijfsduur in de Ziektewet bij uitvoerder A ten opzichte van B of C?
  • Welke ZW- en WGA-uitstroom weten deze partijen te realiseren?
  • Hoe verloopt het proces wanneer een ex-medewerker vanuit de Ziektewet instroomt in de WGA?
  • Hoeveel zieke werknemers gingen binnen twee jaar weer aan het werk?

8. Breng meerdere verzekeringsopties in kaart
De tijd dat een werkgever ten aanzien van het financiële risico slechts twee opties had, ligt achter ons. Tegenwoordig zijn er naast 100% verzekeren en het risico volledig zelf dragen nog tal van andere mogelijkheden. Een kwart, de helft of driekwart van de uitkeringslasten verzekeren: het kan allemaal. En dat schept volop ruimte voor advisering en verzekering op maat. De werkgever kan desgewenst precies datgene verzekeren wat hij zelf niet kan of wil dragen.

9. Verzeker alleen wat de werkgever zelf niet kan of wil dragen
De maatwerkopties bij de verzekering bieden kansen om een model van uitvoeren en verzekeren in te richten waarin de werkgever zelf betrokken blijft bij de re-integratie. Leg je het financiële risico volledig bij een verzekeraar neer, dan neem je bij de werkgever de directe prikkel weg om zich te blijven inspannen. Wie zelf een deel van de uitkeringskosten op moet hoesten, moet echter een balansvoorziening treffen en voelt die prikkel juist wél!

10. Verkoop geen product, maar een visie
Wie het bovenstaande overziet, moet concluderen dat de nieuwe WGA geen prijs-, maar een prestatiemarkt vormt. En dat werkgevers feitelijk behoefte hebben aan integraal risicomanagement sociale zekerheid. Pas je dienstenpakket hierop aan! Ontwikkel een heldere visie en draag die uit. En maak van adviesuren de kern van je dienstverlening. Zo hoef je niet af te wachten tot verzekeraars met hun proposities komen maar kun je proactief en onafhankelijk adviseren, zoals de wet vereist. Ook creëer je zo veel meer onderscheidend vermogen, toegevoegde waarde én toekomstperspectief dan wanneer je een dienst verkoopt die uiteindelijk neerkomt op premies vergelijken.

Reageer op dit artikel