blog

‘Pensioenfondsen rond het kookpunt: gepensioneerden eruit?’

Pensioen 2503

‘Pensioenfondsen rond het kookpunt: gepensioneerden eruit?’

De laatste tijd bekruipt me steeds vaker het gevoel dat het van oudsher warme bad van de pensioenfondsen langzaamaan toch wat al te warm lijkt te worden voor veel gepensioneerden. De dekkingsraden staan immers al sinds 2008 onder druk. Vrijwel overal is de gedroomde indexatie een halt toegeroepen en niet zelden zijn pensioenaanspraken zelfs al verlaagd.

Met een nieuw financieel kader voor pensioenfondsen werd het water wat afgekoeld. Pensioenfondsen mochten ineens nog vijf jaar onder de minimaal vereiste dekkingsraad verkeren alvorens wederom te moeten korten, maar vanaf onderdekking staat de kortingsdatum vast en komt die steeds dichterbij. Intussen blijft de rente echter dalen en lopen ineens ook de aandelenkoersen sterk terug. Dat wordt niet direct duidelijk in de gepubliceerde dekkingsraden, omdat die nog een gemiddelde dekkingsraad van de afgelopen twaalf maanden betreffen. Wie daar echter doorheen kijkt, kan niet anders dan concluderen dat de kortingen weer dichterbij komen.

Het gekke is dat een pensioenfonds de dekkingsgraad niet tot 100%, maar tot 105% moet verhogen door de pensioenen te verlagen. Om weer te kunnen indexeren is een verdere stijging van de dekkingsgraad nodig tot ver boven de 110%. Met andere woorden: er is nog veel herstel van de pensioenfondsen nodig alvorens gepensioneerden daar de vruchten van gaan plukken. Ondertussen lopen ze een snel oplopende kans op een korting van hun pensioen.

Voor de (oudste) gepensioneerden is die dekkingsgraad van 100% daarom een soort kookpunt, waarop je goed naar je opties moet kijken. Blijven zitten en hopen op verbetering en uiteindelijk indexatie is een mogelijkheid, maar ik zie ook een andere weg, namelijk het zeker stellen van de bestaande aanspraken. Dat kan via een overdracht van het pensioen bij het pensioenfonds naar een zorgvuldig geselecteerde verzekeraar. Vanuit onze dominante marktkennis weten we dat dit in de huidige marktomstandigheden kan voor iets minder dan 100% dekkingsgraad.

Gepensioneerden moeten dan kunnen kiezen voor een gegarandeerd pensioen, terwijl ze binnen het pensioenfonds binnen afzienbare tijd gekort kunnen worden. Die korting kan weliswaar in de loop van tien jaar toegepast worden, maar een leuk vooruitzicht is het allerminst. Een pensioen bij een verzekeraar betekent overigens dat het pensioen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet meer verlaagd wordt, maar ook dat het niet meer verhoogd wordt. Eerlijk gezegd denk ik dat de oudste gepensioneerden die binnen dergelijke pensioenfondsen met een lage dekkingsgraad blijven die indexatie ook dan niet mee zullen maken. Als er ruimte is om iets meer dan 100% dekkingsgraad mee te geven, zou een eenmalige verhoging of een gedeeltelijke prijscompensatie meeverzekerd kunnen worden. Niet alle meerdere dekkingsgraad hoeft meegegeven te worden, zodat er voor de achterblijvers ook een plus kan optreden, naast het homogenere bestand dat resteert.

Reageer op dit artikel