blog

Tip aan alle pensioenuitvoerders: haal vast de banden met sociale partners aan

Pensioen

Tip aan alle pensioenuitvoerders: haal vast de banden met sociale partners aan

Het kabinet komt met een wetsvoorstel dat de verplichtstelling koppelt aan een pensioenregeling, in plaats van een uitvoerder. Sociale partners kunnen dan kiezen bij welke uitvoerder zij een pensioenregeling onderbrengen.

Aanleiding is een amendement tijdens het debat over het algemeen pensioenfonds (APF) omdat verplichtgestelde bedrijfstakfondsen (vbpf) zich niet kunnen aansluiten bij een APF. Het is interessant om dit scenario eens verder door te exerceren. Wat gaat dit doen met de marktverhoudingen. Ik laat hierbij de discussie over eerlijke concurrentie voor wat het is, en focus op wat zou kunnen gebeuren.

Fundamenteel
Voor alle duidelijkheid: dit betekent niet dat de verplichtstelling verdwijnt! In plaats van het pensioenfonds (bijvoorbeeld ABP, PMT, PME, Detailhandel etc.) wordt de regeling verplichtgesteld voor iedereen in de sector. Tot op heden zijn de regeling en het uitvoerende fonds onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Door dit los te laten gaat er wel iets fundamenteels veranderen.

Sociale partners
De sociale partners krijgen in dit wetsvoorstel een belangrijkere rol dan ze momenteel hebben. Naast het vaststellen van de regeling krijgen ze ook de verantwoordelijkheid om een uitvoerder te kiezen, deze te controleren en regelmatig te evalueren. Voor de juristen onder ons: ‘kunnen de sociale partners een contractrelatie aangaan met een uitvoerder?’ Sociale partners is de verzamelnaam voor werkgevers en werknemersorganisaties in een sector, maar gezamenlijk zijn ze bij mijn weten geen rechtspersoon.

Twee opties
Sociale partners in sectoren met een verplichtstelling staan straks voor een keuze uit twee opties:
1. Het onderbrengen van de pensioenregeling bij het vbpf (huidige situatie).
2. Het onderbrengen van de regeling bij een andere uitvoerder. Dit kan ook een PPI of APF zijn, afhankelijk van de soort regeling die men wil onderbrengen.

Naar verwachting zullen sociale partners iedere vijf jaar hun keuze voor de uitvoerder moeten heroverwegen. Het concurrentieveld voor de uitvoering van verplichtgestelde pensioenregelingen wordt hiermee diverser. De APF van AEGON/TKP of Achmea kan straks gaan pitchen op de uitvoering van bijvoorbeeld de regeling van de metaalelectrosector waar nu per definitie PME de uitvoerder is.

Drie opties
De huidige vbpf-en hebben in deze nieuwe situatie de keuze uit drie opties:
1. Alles bij het oude laten en er van uitgaan (hopen) dat de sociale partners dat ook doen.
2. Zich omvormen tot een APF waar de bestaande regeling een onderdeel van kan zijn.
3. Liquideren, indien de sociale partners er voor kiezen om de regeling elders onder te brengen.

Gezien de aanlokkelijkheid van de opties zal het merendeel er voor kiezen om zich om te vormen tot een APF. Veel experts schrijven dat een groot vbpf (bijvoorbeeld ABP, Zorg & Welzijn, PMT, …) dat zich omvormt tot een APF een magneetfunctie kan gaan krijgen op andere sectorregelingen. Dergelijke grote APF-en zouden schaalvoordelen moeten gaan bieden. Dit is overigens ten zeerste te betwijfelen omdat juist de diversiteit en complexiteit van regelingen de kostenverhogende factoren zijn in pensioenuitvoering. Indien deze regelingen allemaal in hun eigen zogenaamde collectiviteitskring van een APF komen zullen de schaalvoordelen naar verwachting marginaal zijn.

Implosie
Interessanter is de mogelijkheid van een tegengestelde beweging. Wat als de sociale partners in de politiesector of de thuiszorg hun regeling willen onderbrengen bij een uitvoerder die qua prijs/kwaliteit verhouding beter bij hen past dan ABP of Zorg & Welzijn? Kan het dan gebeuren dat deze grote vbpf-en juist imploderen en uit elkaar vallen? Als gevolg van digitalisering is het al lang niet meer zo dat wie de meeste deelnemers heeft de goedkoopste en of kwalitatief beste uitvoerder is. Het gaat om innovatiekracht, veranderingsvermogen en klantgerichtheid.

Mijn advies
De minister wil graag dat de regelingen collectief van uitvoerder naar uitvoerder gaan. Er is zeker iets voor te zeggen dat je niet wilt dat iedere werkgever zelf een uitvoerder moet kiezen. De kosten zullen dan waarschijnlijk wel de baten zwaar overschrijden. Maar als de sociale partners in een sector andere ideeën hebben dan hun collega’s in andere sectoren, maar toevallig wel in hetzelfde vbpf zitten, dan is dit wetsvoorstel straks de uitgelezen mogelijkheid om meer concurrentie en innovatie in de sector te krijgen.

Mijn advies aan alle uitvoerders, APF-en in oprichting en PPI’s in Nederland is om te starten met het ontwikkelen en aanhalen van banden met de sociale partners. Daar worden straks de nieuwe interessante contracten in pensioenland vergeven.

Reageer op dit artikel