blog

Algemeen Pensioenfonds (APF) verdient Wft-pensioenadvies

Pensioen

Algemeen Pensioenfonds (APF) verdient Wft-pensioenadvies

Hoewel de Eerste Kamer nog moet stemmen over het APF Wetsvoorstel, staat de pensioenmarkt al in de startblokken. Aegon & TKP, Achmea, ASR, AZL & NN en Delta Lloyd hebben al een APF opgericht en een aantal heeft zelfs al een eigen website in de lucht. De vraag is echter nog wie de werkgevers (volgend jaar) gaat adviseren over het nieuwe APF en – wellicht belangrijker – wie dat mag.

In de Wft staat nadrukkelijk dat voor advisering over pensioenverzekeringen een vergunning vereist is. Als een adviseur beroepsmatig een product van een verzekeraar of PPI aanbeveelt, moet deze adviseur in het bezit zijn van een Wft-vergunning.

Maar hoe zit dat met het APF? De Wft is niet van toepassing op pensioenfondsen. Het APF is een pensioenfonds en het advies erover valt daarom (volgens de huidige wetgeving) niet onder de Wft. Voor advies over een APF is daarom verrassend genoeg momenteel waarschijnlijk (nog?) geen Wft-vergunning vereist.

Domeinafbakening
Voor de introductie van het APF hadden pensioenfondsen een duidelijke domeinafbakening. Zij voerden het pensioen uit voor een onderneming (Opf) of bedrijfstak (Bpf). Van werving van ‘andere werkgevers, buiten hun domein’ was (vrijwel) geen sprake. Over pensioenfondsen was, anders dan de Bpf-check en mogelijk een excedent-regeling, dan ook niet veel te adviseren.

Het APF kent echter geen domeinafbakening, zij kan aan diverse werkgevers pensioenproducten aanbieden. Deze producten concurreren volgend jaar rechtstreeks met die van pensioenverzekeraars, die overigens ook massaal zelf een APF oprichten.

Advies over het APF
Vanaf begin 2016 kan de werkgever bij de uitvoering van het pensioen kiezen uit een verzekeraar, PPI of APF. Het productaanbod zal met de komst van het APF fors toenemen, met nieuwe eigen spelregels. Zo kent een APF bijvoorbeeld een dekkingsgraad en kan deze op basis van de dekkingsgraad de aanspraken korten, een verzekeraar kan dit niet.

Het is met de toename van het aanbod van groot belang dat een goed opgeleide adviseur voor de werkgevers de voor- en nadelen van alle aanbieders en hun producten op een rij zet. En wie kan dat nu beter dan de Wft-gecertificeerde pensioenadviseur?

Wft-normen onmisbaar
De AFM heeft in februari 2014 in de consultatieronde al opgemerkt (en aan de Staatssecretaris gemeld) dat het APF niet onder de Wft valt en dat dit onwenselijk is. Helaas is dit nog altijd niet gerepareerd. Ik vind het bizar dat de wetgever onvoldoende aandacht heeft voor de borging van de kwaliteit van het advies over de APF. Heeft het verleden nog niet genoeg aangetoond dat een goed advies bij pensioen van cruciaal belang is? Bij toetreding tot een APF is een goede inventarisatie van de situatie (klantprofiel, inclusief doelstellingen van de werkgever, Bpf-check en betaalbaarheid van de premie) zoals in de Wft voorgeschreven onmisbaar.

De Wft-gecertificeerde pensioenadviseurs moeten zich de kaas niet van het brood laten eten en hun rol bij de APF-introductie opeisen. Ze moeten van de wetgever eisen dat het advies over het APF alsnog goed geregeld wordt en dat een Wft-vergunning ervoor vereist is.

Reageer op dit artikel