blog

Het Uniform Lijfrente Overzicht; als je het doet, doe het dan meteen goed…

Pensioen

Het Uniform Lijfrente Overzicht; als je het doet, doe het dan meteen goed…

Voor eind 2016 moeten (in het kader van het flankerend beleid m.b.t. de beleggingsverzekeringen) vele verzekeraars opnieuw contact opnemen met hun klanten. Daarbij worden dit keer ook de lijfrentepolissen “uit de oude doos gehaald”. Het zou mooi zijn wanneer consumenten een volledig overzicht krijgen, zodat ze goed kunnen (laten) beoordelen of ze voldoende inkomen hebben na hun pensioen. Dat is nog niet zo makkelijk in beeld te krijgen, een Uniform Lijfrente Overzicht zou daarbij kunnen helpen.

Op 20 juli werd een Besluit gepubliceerd, waarin nader is uitgewerkt wat de AFM verwacht van verzekeraars (en/of hun intermediair), die in het verleden beleggingsverzekeringen hebben verkocht, als het gaat om het informeren en activeren van consumenten. Hierin staan voor het eerst ook specifieke bepalingen over lijfrentepolissen. Met name consumenten met lijfrentepolissen met een hogere opbrengst of premie (eindwaarde van meer dan € 25.000 of een premie boven € 1.000 per jaar) moeten actief worden benaderd.

In het besluit is voorgeschreven dat aan de consument duidelijk moet worden gemaakt hoe de nu verwachte eindopbrengst zich verhoudt tot de oorspronkelijke doelstelling. Daaruit moet een eventueel tekort duidelijk worden.

Doelstelling
Zeker voor oudere polissen zal het oorspronkelijke doelkapitaal niet meer altijd bekend zijn. Met de sterk gedaalde rente en andere sterftetafels is het ook zeer de vraag of zelfs als deze oorspronkelijke doelstelling wel wordt gehaald, dit nog voldoende is om het pensioeninkomen aan te vullen. Ook kan de situatie inmiddels gewijzigd zijn (bijvoorbeeld een hoger inkomen, ander pensioen of een gewijzigde gezinssamenstelling), waardoor de doelstelling moet worden aangepast. Als je de consument dus echt wilt helpen, moet je deze inzicht geven in het volledige inkomen na de pensioendatum. Dit kan dan vervolgens worden vergeleken met de huidige situatie.

Het is voor steeds meer mensen interessant en belangrijk om goed in de gaten te houden of ze na hun pensioen nog wel voldoende inkomen hebben. Voor de groeiende groep zzp’ers is een lijfrente naast de AOW wellicht de voornaamste bron van inkomen na pensionering. Voldoende informatie over wat die lijfrente nou aan pensioenaanvulling gaat opbrengen is voor steeds meer mensen onmisbaar.

Toch is het voor een consument best lastig om uit te zoeken hoeveel aanvulling op het pensioen een lijfrente zal opleveren. Vaak is een mogelijk kapitaal de enige beschikbare informatie, terwijl de consument liever wil weten welke (tijdelijke) jaarlijkse uitkering daarvoor kan worden aangekocht.

Uniform Lijfrente Overzicht
Inzicht geven in wat een lijfrente kan opbrengen is technisch mogelijk; voor een lijfrente kun je, net als voor een DB of DC (pre)pensioenregeling, een verwachte uitkering berekenen. Je kunt daarbij bijvoorbeeld de meest voorkomende keuzes (levenslange uitkering of een tijdelijke uitkering van 5 jaar startend op de AOW-datum) tonen. Natuurlijk kan deze uitkering nog afhankelijk zijn van onder andere de (beleggings)rendementen en de rentestand, maar daarvoor zijn aannames te maken, dat staat een goede pensioencommunicatie ook niet direct in de weg.

Het mooiste zou het natuurlijk zijn als de derdepijler producten worden opgenomen in het Pensioenregister. In februari antwoordde staatssecretaris Klijnsma nog aan de Kamer dat ze het Pensioenregister wil uitbreiden met informatie over lijfrentes. Ik ben echter bang dat in de komende periode het Pensioenregister te druk is met het implementeren van de Wet Pensioencommunicatie, ik verwacht uit deze hoek op korte termijn dan ook geen oplossing.

Maar als de sector nu toch gesprekken aan moet met consumenten over lijfrentes, doe het dan meteen goed. Maak met het Verbond een Uniform Lijfrente Overzicht, zodat mensen zelf kunnen volgen of hun pensioenaanvulling nog op schema ligt. Alleen dan helpen we mensen écht verder.

Reageer op dit artikel