blog

Wet Pensioencommunicatie mist voorlopig belangrijkste klantvraag

Pensioen

Wet Pensioencommunicatie mist voorlopig belangrijkste klantvraag

De communicatie over pensioen moet volgens staatssecretaris Klijnsma anders, dat ben ik met haar eens. Jammer is echter dat Klijnsma in haar plan niet de juiste prioriteit stelt en daardoor de kans op echte vooruitgang in pensioencommunicatie mist. Hoewel iedereen in onze sector al jaren roept dat de klant centraal staat, wordt de belangrijkste vraag van onze klant ‘heb ik zo meteen voldoende pensioen?’ daarom voorlopig nog niet beter beantwoord.

In het wetsvoorstel (dat recent werd goedgekeurd door de Eerste Kamer) staat samengevat:

  • dat er meer ruimte komt voor maatwerk (meer open normen);
  • dat er meer mogelijkheden komen voor digitale informatievoorziening;
  • dat de startbrief wordt vervangen door het Pensioen 1-2-3 met ‘gelaagde’ informatie;
  • dat het UPO voortaan alleen nog de jaarlijkse opbouw en al opgebouwde aanspraken toont (overzicht over het verleden);
  • dat het uiteindelijk te bereiken pensioen in de toekomst moet worden opgezocht in het Pensioenregister, dat in de komende jaren wordt uitgebreid;
  • en tenslotte dat de deelnemer meer inzicht moet krijgen in koopkracht en risico’s van pensioen.

Het is een heel pakket aan maatregelen, de hamvraag is echter of de deelnemer hierdoor meer interesse en inzicht krijgt in het eigen pensioen. Eerlijk gezegd verwacht ik dat niet.

Mooie plaatjes
De deelnemer krijgt in het Pensioen 1-2-3 mooie plaatjes, maar weinig concrete informatie. Het UPO met de weergave van de (jaarlijkse) opbouw toont vervolgens maar een klein onderdeel van de pensioenpuzzel. En wat de deelnemer echt wil weten (hoeveel pensioen heb ik zo meteen en is dat genoeg?) dat moet hij zelf gaan opzoeken in het Pensioenregister dat we ‘in de komende jaren gaan aanvullen’. Dat je het belangrijkste onderdeel (meer inzicht in het te bereiken pensioen in vergelijking tot je huidige inkomen) niet direct invult is volgens mij een gemiste kans!

Bij de informatie over het te bereiken pensioen worden vervolgens drie scenario’s gegeven (optimistisch, verwacht en pessimistisch) om de mogelijke effecten van verlies aan koopkracht en risico’s zichtbaar te maken. Waar een UPO simpeler wordt, krijgt de deelnemer bij het te bereiken pensioen in het Pensioenregister dus juist nog meer informatie te verwerken, niet één te bereiken pensioen, maar drie scenario’s van het te bereiken pensioen.

Vergelijken
In de toelichting op het wetsvoorstel staat dat het Pensioen 1-2-3 geen kwaliteitsoordeel geeft. De deelnemer kan met dit instrument regelingen vergelijken en hieraan zelf een oordeel verbinden. Welke deelnemer zit er nou op te wachten om zelf aan de hand van het Pensioen 1-2-3 regelingen te vergelijken? Soms vraag ik me werkelijk af wie dit soort dingen bedenkt…

Echt helpen
Wanneer gaan we nou eens stoppen met politiek correct zijn en de deelnemer echt helpen? Het kan zo simpel worden:

1. Vul uw huidige inkomen in. Op basis hiervan hiervan bedragen uw uitgaven na pensionering (waarschijnlijk) x, daarvoor heeft u pensioen y nodig.
2. Uw AOW + pensioen (voor OP) samen bedragen momenteel z. Dat is wel/niet voldoende. (Voor de situatie bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid kun je iets soortgelijks regelen.)
3. Wilt u meer weten of extra pensioen sparen? Neemt u dan contact op met een adviseur!

Dit is technisch mogelijk, er zijn fondsen die dit al aan hun deelnemers aanbieden. Mijn vraag is daarom: waarom stelt de Wet Pensioencommunicatie iets dergelijks niet nu als norm voor de toekomst? Ik vind dat een gemiste kans!

Reageer op dit artikel