blog

APF: Algemene Pensioen Flop of Top?

Pensioen

APF: Algemene Pensioen Flop of Top?

Pensioenfondsen die door DNB zijn aangezegd om met een plan te komen voor consolidatie

Deze fondsen dienen dit jaar met een plan te komen en hebben uiterlijk begin 2016 een oplossing nodig. Voor deze fondsen zou het APF wel eens te laat kunnen komen, tenzij DNB hen uitstel verleent. Een tweede issue voor deze fondsen is dat in de markt het gerucht rondzingt dat het APF een werkkapitaal of eigen vermogen nodig heeft van om en nabij de € 2 miljoen. Noodlijdende fondsen zullen het niet gemakkelijk hebben om dit ‘dode’ kapitaal bij hun sponsoren los te praten.

Uitvoerders van grote verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen (APG, PGGM, MN, TKP)
De laatste maanden is de roep om het APF ook open te stellen voor verplichtgestelde pensioenfondsen luider geworden. De staatssecretaris zal deze discussie dan ook zeker adresseren in de komende periode. De grote uitvoerders (en hun aandeelhouders, de grote fondsen) zien in het APF kansen om hun marktaandeel te vergroten en daarmee een betere uitgangspositie te hebben mocht de grote verplichtstelling of de taakafbakening met verzekeraars sneuvelen. Door de vertraging zijn hun kansen groter geworden.

Pensioenverzekeraars
Diverse verzekeraars hebben al gemeld bezig te zijn met een APF (zoals Achmea en Aegon). Naast de mogelijkheid om een businessmodel te starten dat geen kapitaalsverplichtingen onder Solvency II met zich meebrengt, zien ze vooral marktkansen. Het APF biedt hen kansen om hun klanten een alternatief te bieden voor dure verzekerde garantieregelingen. Ook kunnen ze zo verder penetreren in het domein van de traditionele pensioenuitvoerders. Indien het APF uiteindelijk wordt opengesteld voor verplichtgestelde pensioenfondsen zouden ze de strijd wel eens kunnen verliezen van de grote pensioenuitvoerders.

Overige partijen met intentie om een APF op te richten (o.a. consultants als Mercer)
Net als destijds met de invoering van de PPI zijn er veel partijen die het APF zien als de pot met goud aan het einde van de regenboog. De eis van een stichting als non-profit organisatievorm en een mogelijk hoge eis aan werkkapitaal c.q. eigen vermogen zal deze partijen een illusie armer laten zijn.

Het speelveld zo overziend ben ik bang dat het APF voor veel partijen een Algemene Pensioen Flop gaat worden. De winnaars zouden de grote fondsen en hun uitvoerders wel eens kunnen worden. Daarmee wordt Nederland wel een nieuw pensioenvehikel rijker maar zal het speelveld in the end niet veel competitiever worden.

Reageer op dit artikel