blog

Verplicht pensioen voor zzp’ers? Trek dan de regels ook gelijk

Pensioen

Verplicht pensioen voor zzp’ers? Trek dan de regels ook gelijk

Vorige week kwam de AFM naar buiten met het voorstel dat zzp’ers verplicht moeten worden om pensioen op te bouwen. Uitgerekend diezelfde week kwam DNB met de voorspelling dat de aftopping van het pensioengevend salaris wel eens versneld verlaagd zou kunnen worden. Per 1 januari 2015 afgetopt op € 100.000 met, al dan niet stapsgewijs, een verlaging naar € 51.000. De ene toezichthouder wil een groep gaan verplichten terwijl de overheid en de andere toezichthouder hard sturen op de individuele verantwoordelijkheid om zaken zelf te regelen. Het zou prettig zijn als we in Nederland wat meer duidelijkheid hadden.

Uit diverse reacties is al naar voren gekomen dat zzp’ers, net als iedere Nederlander, als basis AOW opbouwen. De hamvraag bij het voorstel van de AFM wordt dan tot welke inkomensgrens een verplichte pensioenopbouw zou gaan gelden? Verder is er een belangrijk fundamenteel verschil tussen werknemers en zelfstandigen. De zelfstandigen kiezen er bewust voor (ook als het zzp-schap als een soort gedwongen keuze bij werkloosheid wordt beschouwd, is de keuze bewust) zelf hun werk en inkomen nu en voor de toekomst te regelen.

Virtuele spaarpot is een probleem
Nu doen veel zzp’ers, net als de meeste Nederlanders, niet aan financiële planning. Op papier is er vaak een oudedagsreserve. In de praktijk is deze virtuele spaarpot vaak een probleem. Op de korte termijn geld hebben en uitgeven is prettiger dan dit geld voor later weg te zetten. De AOW alleen is geen vetpot en de houdbaarheid van het AOW-systeem staat onder druk. Dat de AFM bezorgdheid toont voor de groeiende groep zelfstandigen kan ik op zich waarderen.

Verkapte werknemers
De AFM hanteert de gedachte dat de meeste zelfstandigen verkapte werknemers zijn. Een negatieve benadering van een groeiend fenomeen; de flexibele arbeidsschil. Maar volgen we de lijn van de AFM, om werk en inkomen tussen werknemers en zelfstandigen te harmoniseren, waarom dan eerst de verplichtstelling van een pensioenopbouw bespreken? Wees dan zo eerlijk en pleit eerst voor harmonisatie van fiscale regimes en mogelijkheden om werkelijk pensioen op te bouwen.

Een ZZP-er kan enkel iets opbouwen als inkomen voor later via de derde pijler: Bruto lijfrente opbouwproducten in box 1, of in box 3 vermogen opbouwen. In het laatste geval telt het vermogen mee voor de vermogensrendementsheffing. Komt de zzp’er onverhoopt in de bijstand dan mag hij eerst zijn box 3-vermogen opeten. De fiscaal maximale inleg in box 1-producten wordt begrensd door de jaarruimte. Deze jaarruimte biedt enkel jongere zzp’ers voldoende ruimte. Oudere zzp’ers (45+) bouwen met de jaarruimte sowieso te weinig op voor later. Verder is per 1 januari 2015, naast de beperkte pensioenopbouw, de jaarruimte eveneens beperkt.

Echt pensioen
Het nieuwe initiatief zzp-pensioen van APG/Loyalis klinkt erg mooi. De naamgeving is enigszins misleidend. Want ook hier betreft het een derde pijler lijfrentekapitaal, met als maximale inleg de jaarruimte. Wil de zzp’er echt geholpen worden, laat hem/haar dan ook echt pensioen kunnen opbouwen. Een echt pensioen in de tweede pijler, met de leeftijdsgebonden beschikbare premie staffel. Harmoniseer de regimes met die van werknemers, zodat de zzp’er ook onder de PW valt, of harmoniseer de zzp’er met de DGA.

AFM, pleit eerst voor de mogelijkheden om een echt pensioen op te bouwen en ga dan pas de discussie aan over wel of niet verplicht stellen. Alleen dan geef je echt invulling aan een stuk zorg en zorgplicht.

Reageer op dit artikel