blog

Netto pensioen moet je niet willen doen…

Pensioen

Netto pensioen moet je niet willen doen…

Met ingang van 1 januari 2015 wordt voor een selecte groep werknemers (met een inkomen boven € 100.000) een nieuw pensioenproduct mogelijk, het nettopensioen. Dit resultaat van politieke onderhandelingen, om middels besparingen op de fiscaal aftrekbare pensioenpremies tot een sluitende begroting te komen, helpt de pensioensector niet verder.

Volgens staatssecretaris Klijnsma kent Nederland 150.000 werknemers met een salaris boven de € 100.000. Een deel van het inkomen is echter vaak niet pensioengevend, uiteindelijk worden er dus ongeveer 100.000 werknemers geraakt door de aftopping van het pensioengevend salaris. Daarvan heeft naar verwachting 75% baat bij het nettopensioen. Een nettopensioen kan door zowel pensioenfondsen (denk aan ondernemingen als KLM en Shell) als verzekeraars worden aangeboden. Nettopensioen mag alleen vrijwillig aangeboden worden, de vraag is dus nog hoeveel werknemers hiervoor kiezen. Uit onderzoek van het FD blijkt dat er weinig animo voor is. Kortom de doelgroep is voor verzekeraars zeer beperkt.

Veel geld
Productontwikkeling kost tegenwoordig veel geld. Het nettopensioen is pensioen in de zin van de Pensioenwet. Alle (communicatie) verplichtingen zoals de startbrief en het jaarlijkse UPO zijn daarom van toepassing. Aangezien het een netto regeling is, dienen de geldstromen gescheiden te blijven van de overige pensioengelden. De kosten van ontwikkeling en uitvoering van een passend nettopensioenproduct zijn dus niet gering.

Kans voor werknemers?
De werknemers die voor een nettopensioen kunnen kiezen moeten de voor- en nadelen afwegen. Het fiscale voordeel is met name het niet betalen van de 1,2% vermogensrendementsheffing in box 3. De nadelen zijn het vastleggen van het bestedingsdoel en de kosten van het product en advies. Er mag in het DC-product geen rendementsgarantie worden gegeven; de risico’s van de beleggingen en stijging van de levensverwachting liggen dus bij de deelnemer. De werknemer wil wellicht een regeling treffen voor de nabestaanden en premievrijstelling, dat kan echter ook prima met een simpele (dalende) overlijdensrisicoverzekering en aov, waarbij ook rekening gehouden kan worden met de versoberingen in de basispensioenregeling. Kijk dan meteen naar de hele (pensioen)situatie!

Defensief
Wellicht gaat de aftopping van het pensioengevend salaris verder, als verzekeraar kun je daarom vanuit defensief oogpunt een nettopensioenproduct gaan voeren. Maar ik denk dat we het met het nettopensioen allemaal nog een stukje ingewikkelder maken. Ik denk dat de verzekeraars een voorbeeld moeten nemen aan de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt. Negeer (net als de Stef Blok-hypotheek) het Klijnsma nettopensioen en ga werken aan simpele execution only pensioen(aanvullings)producten voor het MKB en consumenten tegen lage kosten.

Dát gaat bijdragen aan het oplossen van de echte problemen van de pensioensector.

Reageer op dit artikel