blog

Wil consument ‘netto geld’ inleggen voor bestemming pensioen?

Pensioen

Wil consument ‘netto geld’ inleggen voor bestemming pensioen?

Blijft pensioen ook een aantrekkelijk verzekeringsproduct als er minder fiscale voordelen zijn? Wil een consument wel ‘netto geld’ inleggen voor de bestemming pensioen? Hoe zou een verzekeraar een dergelijk product kunnen verkopen?

Van oudsher is een van de grote voordelen van pensioen de toepassing van ‘de omkeerregel’; het verkrijgen van een pensioenaanspraak is onbelast, er wordt belasting voldaan over de uitkering. De vraag is hoe lang en in hoeverre dit voordeel nog blijft bestaan en wat de gevolgen voor de sector zijn als het wordt aangepast.
In het regeerakkoord was al opgenomen dat met inkomen boven € 100.000 niet langer fiscaal gunstig pensioen kan worden opgebouwd. Het sociaal akkoord voegt daaraan toe dat sociale partners, om de verlaging van de maximale jaarlijkse opbouw met 0,4%, op te vangen twee nieuwe fiscale alternatieven voor pensioen willen onderzoeken:

  1. de mogelijkheid van een netto pensioenspaarfaciliteit (met vrijstelling voor vermogens-rendementsheffing box 3) en
  2. de mogelijkheid om de belastingheffing op pensioenen gedeeltelijk te verschuiven van een heffing bij uitkering naar een heffing bij premie-inleg (zonder belasting op vermogens-rendement)

Deze ontwikkelingen roepen de interessante vraag op of pensioen ook een aantrekkelijk verzekeringsproduct blijft als er minder fiscale voordelen zijn. Wil een consument wel ‘netto geld’ inleggen voor de bestemming pensioen? Hoe zou een verzekeraar een dergelijk product kunnen verkopen?

Voordelen van een pensioenverzekeringsproduct (ten opzichte van sparen) zijn:

  • het heldere bestedingsdoel (minder verleiding het geld aan andere zaken uit te geven)
  • mogelijke garantie met betrekking tot de (minimale) opbrengst
  • uitkering kapitaal bij overlijden (voor bescherming nabestaanden)
  • doorlopende premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid
  • gegarandeerde levenslange uitkering.

Een groot voordeel van deze nieuwe varianten zou verder kunnen worden dat medewerkers meer inzicht kunnen krijgen in pensioenkeuzes (met bijbehorende kosten) en zelf mogen beslissen of ze behoefte hebben aan een garantie, uitkering voor nabestaanden of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het past helemaal in de trend van verzekeraars die terug gaan naar de kern, risico’s verzekeren (minimum rendement, overlijden en arbeidsongeschiktheid). Een dergelijk product past ook bijvoorbeeld prima binnen een PPI.

Nadelen van een dergelijk pensioenverzekeringsproduct (ten opzichte van sparen) zijn:

  • beperkingen bij opname (bijvoorbeeld eerder stoppen met werken fiscaal beperkt)
  • hogere kosten in verzekeringsproduct (advies en administratie)

Wellicht is ook een bankspaarvariant mogelijk, waarbij de uitkering bij overlijden en doorlopende premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid niet mogelijk zijn, maar die wel lagere kosten kent.

De vraag is tenslotte of deze nieuwe varianten de (fiscale) advisering, communicatie en administratie niet te complex maken. Wordt er bijvoorbeeld in de toekomst apart een bruto en netto bedrag op mijnpensioenoverzicht.nl en/of het UPO vermeld? Ik ben erg benieuwd naar de uitwerking en vraag me stiekem af of het dit voorstel beter zal vergaan dan het vitaliteitssparen.
Verzekeraars wachten denk ik dit keer nog even met de productontwikkeling…

Mr. Drs. Patty Kuijper CPL
manager detachering Welten Pensioen Professionals

Reageer op dit artikel