blog

Waarom geen AFM-boete voor ministerie SZW en SVB?

Pensioen

De AFM houdt helaas alleen toezicht op de pensioencommunicatie van pensioenfondsen en verzekeraars. Daar komen het ministerie van SZW en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) mooi mee weg, want als zij aan dezelfde communicatienormen zouden moeten voldoen, zou de AFM een boete opleggen!

De AOW, het eerstepijlerpensioen, is voor veel Nederlanders de belangrijkste inkomstenbron na pensionering. Je zou denken dat goede communicatie daarover belangrijk is, zeker nu de overheid al jaren extra aandacht besteedt aan pensioencommunicatie. Eind vorig jaar werd de ingangsdatum van de AOW verlegd van de eerste van de maand naar de exacte datum van de 65e verjaardag. In de afgelopen twee jaar zijn diverse wetsvoorstellen ingediend over de verhoging van de AOW-leeftijd, variërend van verhoging naar 66 jaar in 2020 en 67 jaar in 2025 tot de huidige wetswijziging met een geleidelijke verhoging die al start in 2013. Dat is voor de meeste werknemers natuurlijk allang niet meer te volgen. Maar mensen die aan het einde van de maand jarig zijn, kunnen wel al twee maanden AOW gaan missen!

Aanvraag

Nederlanders die in januari 2013 de 65-jarige leeftijd bereiken, ontvangen deze maand al een aanvraagformulier voor de AOW en hun pensioen. Welke keuzes moeten zij maken? Wat is verstandiger; het aanvragen van een voorschotregeling op de AOW (lening) of het aanvragen van bijstand. Wat gebeurt er met hun uitkering?

De mensen die in januari 2013 65 jaar worden, moeten voor al deze vragen naar de SVB (voor informatie over de AOW- en Anw-uitkering), hun gemeente (voor vragen over de bijstand), het UWV (om meer te weten over het doorlopen van hun WW-, WIA- of WAO-uitkering) en diverse fondsen (voor vragen over VUT, prepensioen en ouderdomspensioen).

Eén loket

Terwijl de AFM zich hard maakt voor één financieel loket bij de fondsen en/of verzekeraars, waar de burger alle informatie kan vragen over de oude dag, stuurt de overheid bijna gepensioneerden naar soms wel vier instanties om informatie bij elkaar te sprokkelen voor hun pensioen dat over een paar maanden al ingaat. Hoewel de AFM kritisch toeziet op pensioencommunicatie over kortingen, voert de overheid deze korting op korte termijn door, zonder behoorlijke individuele aankondiging naar de mensen die het raakt. En dan zijn we nog niet eens begonnen over het gebrekkige financiële beleid van de overheid ten aanzien van de AOW. De tekorten waren allang voorzien, toch greep ‘het bestuur van de AOW’ niet in. Daar lag een mooie taak voor De Nederlandsche Bank.

Het is een verstandige beslissing geweest om alleen toezicht in te voeren op de fondsen en verzekeraars, want de overheid moet zich diep schamen voor haar gebrekkige pensioencommunicatie!

Reageer op dit artikel