blog

‘Niet boos worden omdat ik het niet begrijp!’

Pensioen

Het nieuwe regeerakkoord geeft aan dat vanaf 2013 de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog gaat tot 67 jaar in 2021. Werknemers gaan minder pensioen opbouwen. De AOW-partnertoeslag wordt beperkt, er komt een doorwerkbonus en een speciale regeling voor vutters. En dat is niet alles.

De afgelopen tijd zijn er dekkingstekorten bij pensioenfondsen opgedoemd. De mogelijkheid tot korten is dus een fenomeen geworden waar deelnemers rekening mee moeten houden. Ook is het nieuwe financieel toetsingskader geïntroduceerd. Daardoor zal de mate van zekerheid en risico’s beter zichtbaar worden voor de deelnemers.
 
Maar gaat de deelnemers dit nu allemaal begrijpen? Vaak weten deelnemers al niet eens dat pensioen ook uit AOW bestaat of dat er verschillende pensioenregelingen zijn of wat solidariteit inhoudt. Kan een deelnemer de eigen financiële consequenties van al deze maatregelen nog wel overzien? Want daar gaat het toch eigenlijk om? 
 

Pensioencommunicatie

De neiging is er om deelnemers steeds meer uit te gaan leggen. Ze te overvoeren met informatie. Het DNB-pensioenseminar van 12 september jl. was daar een levendig voorbeeld van. Tijdens de workshop over pensioencommunicatie confronteerde de AFM in samenwerking met TNS NIPO pensioenfondsbestuurders met de deelnemer zelf. De bedoeling was ervan te leren en dus pensioencommunicatie vanuit het perspectief van de deelnemers te ervaren. 
De sessie eindigde met uitspraken van de deelnemers als: “Jullie moeten niet boos worden op mij, omdat ik het niet begrijp!” En: “Het heeft toch geen zin om het nu aan deze acht personen op dit podium uit te leggen, terwijl miljoenen Nederlanders het niet begrijpen”.
 

UItdaging

Uit het TNS NIPO onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW blijkt dat ca. 70% van de werknemers niet openstaat voor pensioeninformatie. Voor de pensioensector een uitdaging de deelnemer nu echt centraal te zetten. En dat betekent niet automatisch de deelnemer alleen maar te voorzien van meer informatie. We hebben het hier over gedragsbeïnvloeding. Meer betrokkenheid creëren, de ‘sense of urgency’ laten voelen en tools lanceren om de vaardigheid van deelnemers te vergroten.    Dat vraagt om meer innovatieve en creatieve vormen van communicatie.  

Julie Visser

Reageer op dit artikel