blog

Goed streven, verkeerd middel

Pensioen

Goed streven, verkeerd middel

Klaas Knot, president van DNB, opperde onlangs het plan om de belastingaftrekbaarheid van pensioenpremies te beperken. Dit om de Nederlandse banken minder afhankelijk te maken van de internationale financiële markten. Goed streven, verkeerde middel! Beperking van de aftrek van pensioenpremies nu betekent een versmalling van de heffingsgrondslag straks als de vergrijzing zijn hoogtepunt bereikt en de kosten van zorg oplopen. Met een groter financieringstekort voor de overheid als gevolg.

Het bedrijfsleven heeft problemen heeft met het binnenhalen van financiering. Vooral de kleine en middelgrote bedrijven. De banken scherpen hun kredieteisen aan onder druk van strengere regelgeving en hogere eisen voor kapitaalbuffers. De oplossing ligt volgens Knot in een grotere rol voor de pensioenfondsen bij het uitlenen van geld in Nederland. De bankpresident denkt dat vooral  de aantrekkelijke belastingregeling voor pensioenen het financieringsgat veroorzaken.

Pensioen is uitgesteld loon. Afschaffen of beperken van de omkeerregel leidt er toe dat inkomsten worden belast op een moment dat de belastingplichtige ze nog niet geniet. Als hij voor zijn pensioeningangsdatum overlijdt, heeft hij jarenlang belasting betaald over inkomen dat hij nooit daadwerkelijk ontvangt. Als de pensioenaanspraak belast is, zijn de te zijner tijd uit te keren pensioentermijnen onbelast.  Beperking van de aftrek nu, levert op korte termijn dus meer belastinginkomsten voor de Nederlandse staat op, maar versmalt de grondslag waarover belasting kan worden geheven bij de pensioengerechtigden. De Nederlandse staat krijgt dus minder belasting binnen in de periode dat de vergrijzing op zijn hoogtepunt is en er (daardoor) sprake is van extra zorgkosten, waardoor de overheidsuitgaven juist zullen toenemen. En ook dat is iets waar DNB zich zorgen over zou moeten maken.

Herman M. Kappelle

Reageer op dit artikel