artikel

Het delen van langlevenrisico

Pensioen Members only 597

In dit artikel wordt een aantal verdeelregels voor langlevenrisico geanalyseerd. Naast de mogelijkheden die nu al voorzien zijn in de Wet Verbeterde Premieregeling en in het door de SER beoogde collectieve contract introduceren de auteurs enige alternatieve oplossingen voor risicodeling tussen de opbouwfase en de uitkeringsfase van pensioenen.

Het delen van langlevenrisico

1. Inleiding Het1 regeerakkoord van 20172 spreekt over een hervorming van het aanvullende pensioenstelsel. Daarbij verwijst het kabinet naar rapporten van de Sociaal Economische Raad3 (SER 2015, …