Is gedragsrisico verzekerbaar?

Is gedragsrisico verzekerbaar?

Onder gedragsrisico wordt verstaan: het risico van schade als gevolg van het gedrag van individuen of collectief gedrag van organisaties. Verzekeringnemers kunnen...