Terug naar hoe ’t vroeger WAZ?

Terug naar hoe ’t vroeger WAZ?

Sinds de afschaffing van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in 2004 zijn zelfstandigen in Nederland niet meer wettelijk verplicht om zich...