Het Verzekerings-Archief, jaargang 97, 2e kwartaal 2020

Het Verzekerings-Archief (97, nr. 2): Alternatieven voor de huidige...

De verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse pensioenstelsel. De laatste jaren rijzen er vragen over de...

Het Verzekerings-Archief (97, nr. 2): verzekeringswetgeving

De rubriek Verzekeringswetgeving uit Het Verzekerings-Archief, tijdschrift voor verzekeringswetenschap, biedt een overzicht van alle voor de verzekeringsbedrijfstak...

Het Verzekerings-Archief (97, nr. 2): verzekeringsrechtspraak

De rubriek Verzekeringsrechtspraak uit Het Verzekerings-Archief, tijdschrift voor verzekeringswetenschap, biedt een overzicht van alle voor de...

Het Verzekerings-Archief (97, nr. 2): verzekeringsliteratuur (boeken en...

De rubriek Verzekeringsliteratuur uit Het Verzekerings-Archief, tijdschrift voor verzekeringswetenschap, biedt een selectie van titels van in de wereld verschenen...

Het Verzekerings-Archief (97, nr. 2): verzekeringsliteratuur (tijdschriften)

De rubriek Verzekeringsliteratuur uit Het Verzekerings-Archief, tijdschrift voor verzekeringswetenschap, biedt een selectie van titels van in de wereld verschenen...

Het Verzekerings-Archief (97, nr. 2): Prof. mr Pieter Clausing (1926-2020) ter...

Op 18 februari van dit jaar overleed in zijn woonplaats Wijhe, op de leeftijd van 93 jaar, professor mr. Pieter Clausing, een begrip in de Nederlandse (juridische)...

Rechtspraak en mediation anno 2020

Rechtspraak en mediation anno 2020

Ook in tijden van Corona zijn rechtspraak en mediation met elkaar verbonden, mogelijk zelfs sterker dan tevoren. Door de coronacrisis zijn, ook in civiele zaken, de...