Het Verzekerings-Archief, jaargang 96, 2e kwartaal 2019

Model Risk Management: a future proof solution

Door de technologische ontwikkelingen, de massale hoeveelheden beschikbare data en de complexiteit van financiële instrumenten en de omgeving waarin financiële...

Terug naar hoe ’t vroeger WAZ?

Sinds de afschaffing van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in 2004 zijn zelfstandigen in Nederland niet meer wettelijk verplicht om zich...

Ulpianus en de actuaristiek van zijn tijd

Met name bij levensverzekeringen en pensioenen is de levensverwachting een belangrijke factor. Premiecalculatie en berekening van verzekeringstechnische...