Terug naar hoe ’t vroeger WAZ?
Ulpianus en de actuaristiek van zijn tijd