Blogs

Slimme werkgever investeert in hulp met pensioen

Slimme werkgever investeert in hulp met pensioen

Terecht of niet, maar de Wet toekomst pensioenen (Wtp) legt de facto alle 'risico's' neer bij de werknemer. Immers, met de betaling van de pensioenpremie, is het...

Sjaak Zonneveld

Arbeidsvormneutraal pensioen bestaat al

Eén van de doelstellingen van het nieuwe pensioenstelsel was om te komen tot 'een meer arbeidsvormneutraal pensioenkader'. Hierbij is echter nooit uitleg gegeven...

Uitvoerders: check procedure rond expiraties!

Uitvoerders: check procedure rond expiraties!

Enkele maanden geleden werd ik - los van elkaar - benaderd door twee personen in verband met expirerende lijfrenteverzekeringen, bij toevallig dezelfde verzekeraar....

Maak werk van werk en zet daar pensioengeld voor in

Maak werk van werk en zet daar pensioengeld voor in

De komende 15 jaar verliezen we ongeveer 100.000 arbeidsplaatsen per jaar als gevolg van de vergrijzing. En nu al komen we arbeid te kort. Dat zal alleen maar...

Zorgen om invoering Wet toekomst pensioenen blijven bij pensioenvakmensen

Zorgen om invoering Wet toekomst pensioenen blijven bij pensioenvakmensen

De themamiddag van het RPA (Register Pensioenadviseur) werd onlangs druk bezocht. De zon was geen reden voor de pensioenadviseurs om verstek te laten gaan. De Wtp,...

Vreemde tegenstelling, van Tuur Elzinga

Vreemde tegenstelling, van Tuur Elzinga

Als de verplichte AOV eenmaal is ingevoerd, is ten minste acht jaar verstreken sinds die werd opgenomen in het Pensioenakkoord. Het geheugen is kort; wie herinnert...

Meer pensioen-keuzevrijheid

Een van de vier doelen die als basis dienden voor de Wet toekomst pensioenen, was meer keuzevrijheid. Dit onderdeel is helaas het minst gelukt.

Sjaak Zonneveld

Verplichte AOV lost niets op en is alleen bedoeld om zzp'er duurder te maken

Volop in het nieuws deze week: de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers komt er! Dat was namelijk al afgesproken bij het pensioenakkoord dat in...

Advies bij pensionering en expiraties wordt steeds belangrijker

Advies bij pensionering en expiraties wordt steeds belangrijker

Het pensioenakkoord zorgt ervoor dat de beschikbare premieregeling de norm wordt. In de pensioenpraktijk zie je dat er een verschuiving plaatsvindt van vooral...

Hij komt, de WTP!

De Wet toekomst pensioenen (WTP) is aangenomen door de Tweede Kamer en gaat normaliter, de Eerste Kamer beslist uiterlijk mei, per 1 juli 2023 in.