Blogs

Vreemde tegenstelling, van Tuur Elzinga

Als de verplichte AOV eenmaal is ingevoerd, is ten minste acht jaar verstreken sinds die werd opgenomen in het Pensioenakkoord. Het geheugen is kort; wie herinnert...

Meer pensioen-keuzevrijheid

Een van de vier doelen die als basis dienden voor de Wet toekomst pensioenen, was meer keuzevrijheid. Dit onderdeel is helaas het minst gelukt.

Hij komt, de WTP!

De Wet toekomst pensioenen (WTP) is aangenomen door de Tweede Kamer en gaat normaliter, de Eerste Kamer beslist uiterlijk mei, per 1 juli 2023 in.

Pensioenneuzelen en -treuzelen

Dat pensioen een langzaam vak is, is bekend. De Wet toekomst pensioenen zou per 2022 ingaan, maar we halen 1 juli 2023 op z'n vroegst. Maar ook dat - en dat wisten...