nieuws

Advocaat Andries Doets: ‘Lat om opzet of grove schuld AFM aan te tonen ligt hoog’

Geen categorie

Advocaat Andries Doets: ‘Lat om opzet of grove schuld AFM aan te tonen ligt hoog’

Afgelopen week werden twee besluiten van de AFM door de bestuursrechter vernietigd. Een ton boete voor CAS Assurantiën ging van tafel en in de zaak over de inkeerregeling werd duidelijk dat de AFM zonder wettelijke grondslag informatie had opgevraagd bij de Belastingdienst. Advocaat Andries Doets kon beide zeges op zijn naam schrijven. De vraag is nu of de AFM in dit soort gevallen ook schadeplichtig is.

CAS Assurantiën kreeg vorig jaar een boete van een ton opgelegd wegens het hanteren van kennelijk onredelijke tarieven. Maar de rechter floot de AFM vorige week terug en vernietigde het boetebesluit. CAS blijft achter met reputatieschade, maar kan die schade mogelijk niet verhalen.

Advocaat Andries Doets stond het bedrijf bij. Hij zegt: “Sinds 2012 is de aansprakelijkheid van AFM en DNB wettelijk beperkt tot uitsluitend gevallen van opzet of grove schuld. ‎Als daar geen sprake van is, komt de rechter niet toe aan de behandeling van een verzoek om schadevergoeding. Zelfs als de bestuursrechter dus tot in hoogste instantie heeft geoordeeld dat de toezichthouder een besluit niet had mogen nemen, kan je de schade niet verhalen. Tenzij je als gedupeerde aannemelijk kunt maken dat sprake was van opzet of grove schuld. Die lat wordt hoog verondersteld.”

Ondernemingen zullen het in veel gevallen dus moeten doen met de proceskostenvergoeding, zegt Doets die overigens erkent dat reputatieschade altijd lastig is te bewijzen en te begroten.

Inkeerregeling
De vraag naar schadeplichtigheid speelt bij uitstek in de zaak over de inkeerregeling, zegt Doets. In die zaak ging de AFM de fout in door bij de Belastingdienst op te vragen welke beleidsbepalers daar bekend staan als inkeerders, danwel zwartspaarders. Een wettelijke grondslag voor zo’n informatieverzoek bestaat niet. Vervolgens kregen de bedrijven waar de betrapte inkeerder/beleidsbepaler werkte, een aanwijzing om de beleidsbepaler uit zijn functie te ontslaan, omdat zijn betrouwbaarheid niet langer buiten twijfel stond. Doets vertegenwoordigde twee ondernemingen die daar bezwaar tegen maakten en kreeg gelijk.

Verdedigen
De rechtbank gebruikte stevige taal om te benadrukken dat de AFM ontoelaatbaar heeft gehandeld. Doets: “Gezien de overwegingen van de rechtbank zou je op het eerste gezicht goed kunnen verdedigen dat ‎hier sprake is van opzet of grove schuld, zodat de AFM geen beroep kan doen op de wettelijke aansprakelijkheidsbeperking. ”

Tientallen
Volgens Doets is in de procedure gebleken dat de fiscus ten aanzien van in totaal tientallen beleidsbepalers aan de AFM heeft gemeld dat deze gebruik hebben gemaakt van de inkeerregeling. Doets vertegenwoordigde als gezegd twee van hen. “Voor zover mij bekend lopen er geen andere procedures”, zegt hij. “Mogelijk hebben de betrokken andere beleidsbepalers zich bij de aanwijzing van de AFM, of een voornemen daartoe, neergelegd en zijn zij opgestapt of hebben zij hun werk voortgezet in een niet-beleidsbepalende functie. De vraag is of zij daar met deze uitspraak in de hand nog iets tegen kunnen ondernemen. Een besluit wordt namelijk rechtmatig geacht als je daar niet tijdig, binnen zes weken, tegen opkomt. Op dat uitgangspunt bestaan echter een paar uitzonderingen. De betrokken personen zouden er goed aan kunnen doen zich daarover te laten adviseren.”

Reageer op dit artikel