nieuws

Bank mag bonusplafond compenseren met hoger vast salaris

Geen categorie

Volgens minister Dijsselbloem van Financiën heeft ABN Amro het wetsvoorstel dat de bonuscultuur aan banden legt, niet omzeild door de 104 hoogste managers ter compensatie een salarisverhoging van 20% te geven. “Hoge vaste beloningen, hoewel maatschappelijk omstreden, brengen in beginsel geen perverse prikkel met zich mee”, schrijft hij in reactie op Kamervragen van de PvdA.

Bank mag bonusplafond compenseren met hoger vast salaris

Het wetsvoorstel beloningsbeleid financiële ondernemingen richt zich op het tegengaan van perverse prikkels die variabele beloningen met zich mee brengen en maximeert deze op 20% van het vaste salaris. Het wetsvoorstel richt zich niet op de hoogte van vaste beloningen. “Hoge vaste beloningen, hoewel maatschappelijk omstreden, brengen in beginsel geen perverse prikkel met zich mee”, zegt de minister in antwoord op Kamervragen.

Omzeilen
Volgens Dijsselbloem is geen sprake van het omzeilen van het wetsvoorstel wanneer vaste beloningen stijgen ter compensatie. Wel vindt hij dat de sector hier ‘prudent’ mee moet omgaan. “Het is aan de onderneming om de hoogte en reikwijdte van eventuele compenserende verhoging van de vaste beloning aan de samenleving uit te leggen.” De minister merkt op dat ABN Amro niet de maximaal haalbare variabele beloning volledig heeft omgezet naar de vaste beloning. “Dit resulteert per saldo in een versobering”, aldus Dijsselbloem. De maximale variabele beloning bij de bank daalt van 100% naar 20%.

Andere banken
Dijsselbloem zocht ook uit wat de andere grootbanken doen. Bij de Rabobank gaat de variabele beloning van 40% naar 0%. Als compensatie ontvangt het senior management (250 personen) een salarisverhoging van 13%. SNS verlaagt de maximale variabele beloning van 50% naar 20%, maar geeft geen compensatie via het vaste salaris. ING dat een maximale variabele beloning van 50% kent, deelt mee dat eventuele compensatie op een later moment zal worden bepaald.

Aandeelhouder
Dijsselbloem laat verder aan de vragenstellers weten dat de salarisverhoging niet door ABN Amro aan hem, als aandeelhouder, is voorgelegd. “Als aandeelhouder ga ik over het beloningsbeleid van de RvB en niet over het beloningsbeleid van het senior management.”

Reageer op dit artikel