nieuws

Reeks incidenten leidde tot einde E.P.B.

Geen categorie

Reeks incidenten leidde tot einde E.P.B.

De Rotterdamse bestuursrechter vindt dat de AFM eind 2011 terecht de vergunning van E.P.B. Verzekeringen heeft ingetrokken vanwege een negatief betrouwbaarheidsoordeel over Vincent Poorter, de enige beleidsbepaler. Het Zaanse kantoor kreeg al eerder een aanwijzing en een boete opgelegd. “Het was een patroon van geen openheid geven”, aldus de AFM.

Poorter, die niet langer actief is in de financiële dienstverlening, ging tegen de intrekking van de vergunning in bezwaar en later in beroep bij de bestuursrechter. Die uitspraak werd eind 2013 gedaan, maar pas vandaag gepubliceerd.

De toezichthouder trok de vergunning eind 2011 in omdat de betrouwbaarheid van Poorter niet langer buiten twijfel stond. De AFM baseerde dat oordeel op een reeks van gebeurtenissen, zoals een aanwijzing en een bestuurlijke boete uit 2009. Poorter was in die tijd tevens aandeelhouder van Multi Risk Verzekeringen. Ook aan dat bedrijf werd in 2010 een bestuurlijke boete opgelegd wegens het bemiddelen zonder vergunning. Voorts was er sprake van het niet aan de AFM (onverwijld) melden van incidenten, diverse klachten van consumenten en meldingen van financiële dienstverleners, waaruit kon worden afgeleid dat de bedrijfsvoering van E.P.B. niet beheerst en integer was. In twee gevallen leidden de geschillen tussen E.P.B. en de samenwerkende verzekeraars tot een civiele procedure.

Beroep
De AFM betrekt in de reeks aan feiten ook een strafrechtelijke veroordeling uit 2004. Volgens Poorter ten onrechte, want bij de vergunningaanvraag vormde die veroordeling nog geen probleem. De rechter: “Op dat moment was dit vonnis het enige antecedent. Nu kan het samen met de overige antecedenten aanleiding vormen voor de conclusie dat de betrouwbaarheid niet langer buiten twijfel staat.”

Afweging
Voorts betoogt Poorter dat de AFM geen redelijke en billijke afweging heeft gemaakt. In de toekomst wordt het voor hem moeilijk een passende (bestuurs)functie te verkrijgen in het bank- en verzekeringswezen, zo betoogt hij. Volgens de rechtbank heeft de AFM zich voldoende gerealiseerd dat de intrekking van de vergunning gevolgen kan hebben. “De AFM laat het belang van de handhaving van de integriteit op de financiële markten, het maatschappelijk vertrouwen in deze markten en het belang van (potentiële) cliënten en zakenpartners prevaleren.” De AFM vindt daarbij dat de activiteiten van de beleidsbepaler “een patroon vertonen van geen openheid geven en het optuigen van onder meer een schijnconstructie, waardoor derden meenden zaken te doen met een dienstverlener die wel over een vergunning beschikte.”

Reactie
In een reactie tegen AM zegt Poorter dat hij niet meer werkt in de financiële dienstverlening. “Multi Risk Verzekeringen bestaat ook niet meer. Ik heb nog wel het bedrijf Multi Risk Diensten, dat is een internetbedrijf.” Hij zegt dat het intrekken van de AFM-vergunning plaatsvond op een moment dat hij er toch al mee wilde stoppen. “Maar toch heb ik het besluit aangevochten omdat ik het niet eerlijk vind dat de AFM gedurende het spel de regels verandert.” Hij laat de zaak nu verder rusten. “Ik heb veel zelf moeten doen in deze zaak, terwijl de AFM natuurlijk een heel arsenaal aan juristen heeft zitten. Het is een beetje Manchester United tegen Heerenveen.”

Reageer op dit artikel