nieuws

DNB gaat Kellermann niet vervangen

Geen categorie

De directie van de Nederlandsche Bank (DNB) gaat terug van vijf naar vier directieleden. Aanleiding hiervoor is het eerder aangekondigde vertrek van Joanne Kellermann. Omdat het bankentoezicht Europeaniseert en er een gedeeltelijke overdracht van beslissingsbevoegdheid naar de ECB plaatsvindt, is het mogelijk om het aantal directieleden tot vier te beperken.

DNB gaat Kellermann niet vervangen

Met deze voorgenomen besluiten van de directie en de Raad van Commissarissen wordt het bestuur zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht in de context van de nieuwe Europese Bankenunie, zo meldt DNB.

Portefeuille
Met de nieuwe omvang van de directie is ook afgesproken de portefeuilleverdeling aan te passen. Voorheen was Kellermann verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars en de toezicht expertise centra. In de nieuwe setting krijgt dr. Jan Sijbrand (1954) als voorzitter Toezicht naast de leiding over het bankentoezicht en de divisie toezicht beleid, ook het toezicht op verzekeraars onder zijn hoede. Mr. Frank Elderson (1970) zal het toezicht op de pensioenfondsen en het toezicht horizontale functies (voorheen toezicht expertise centra) voor zijn rekening nemen.

Reageer op dit artikel