blog

Is de handtekening op een schadeformulier nog wat waard?

Geen categorie

Is de handtekening op een schadeformulier nog wat waard?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Bij 112schade.nl raden we consumenten altijd aan om het schadeformulier door de tegenpartij te laten ondertekenen. Maar wat is tegenwoordig nog eigenlijk de waarde van deze handtekening?

Vooral nu meer en meer verzekeringen online, zonder handtekening, worden afgesloten. Handig voor de consument, want een autoverzekering kan direct ingaan zonder dat er een handtekening gezet hoeft te worden. En daar schuilt nu juist het gevaar. Want hoe kunnen we nog aan de hand van een handtekening controleren of de eigen verzekerde wel zelf bij de schade betrokken is of niet?

Groene kaart: handtekening verleden tijd

Voorheen kon een handtekening eenvoudig gecontroleerd worden aan de hand van de groene kaart. Bij het afsluiten van een autoverzekering ontvangt de verzekerde de groene kaart, het bewijs dat het voertuig is verzekerd. Sinds 15 juni 2009 hoeft de groene kaart niet meer ondertekend te worden. Het is daarom tegenwoordig niet meer zo eenvoudig om te checken of de handtekening ook daadwerkelijk van de eigen verzekerde is.

Voorkomen beter dan genezen

Om dit soort fraudepraktijken in te dammen luidt het advies van 112schade.nl: laat de consument niet alleen het schadeformulier ondertekenen door de tegenpartij, maar het maken van foto’s van de situatie en het verzamelen van getuigen en getuigenverklaringen zijn minstens zo belangrijk.

Het belang van de getuigenverklaring

Het verzamelen van getuigenverklaringen helpt consumenten en tussenpersonen om aan te tonen wie de schuldige is of om de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Niet alleen spelen getuigenverklaringen een belangrijke rol bij de schadeafwikkeling, ook kan het beschikken over dergelijke verklaringen van groot belang zijn wanneer de handtekening van de tegenpartij niet de handtekening van de eigen verzekerde blijkt te zijn.

Visuele bewijzen

Een ander belangrijk punt waar we in dit digitale tijdperk niet meer onderuit komen, is het (laten) maken van foto’s. Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een smartphone. Zorg er voor dat consumenten weten dat ze foto’s moeten maken van de situatie, de schade, de voertuigen en de tegenpartij. De consument stuurt deze foto’s als bijlage bij het schadeformulier naar de tussenpersoon of rechtstreeks naar de verzekeraar.

Het is de taak van de intermediair om de consument hier zo goed mogelijk over te informeren. Dit helpt niet alleen de schadeafwikkeling te versnellen, maar draagt ook bij aan het voorkomen van frauduleuze praktijken waarbij eigen verzekerden zelf niet betrokken zijn bij een aanrijding.

Dit is een partnerbijdrage van 112schade. Bekijk hier een volledig overzicht van de partnerberichten van 112schade.

Reageer op dit artikel