blog

Vakmanschap is een leven lang leren

Geen categorie

Vakmanschap is een leven lang leren

Continu confronteren nieuwe ontwikkelingen ons als adviseur met een nieuwe werkelijkheid. De wetgeving verandert (denk aan de Wft), de klant wordt steeds mondiger en wil thuis virtueel advies ontvangen en sociale media bepalen de kwaliteit van onze dienstverlening. Ons hoge niveau van vakmanschap kunnen we handhaven als we onze integere drijfveren vasthouden en onze vaardigheden continu ontwikkelen en aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid.

In haar toespraak op 17 maart 2014 haalde Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een mooie anekdote aan over de Apollo 13. “’Houston, we’ve had a problem’  wordt er vanaf 320.000 kilometer hoogte aangegeven”, vertelde ze in die toespraak. “Hoog opgeleide astronauten met veel ervaring werden geconfronteerd met een bijna uitzichtloze situatie. Met karton en plakband weten ze ‘nieuwe’ filters voor hun ruimteschip te maken. Deze creativiteit, dit uithoudings- en aanpassingsvermogen, de wijze van communiceren en hun moed zorgden ervoor dat de astronauten zich konden aanpassen aan de nieuwe situatie en deze vlucht wisten te overleven.”
Misschien is dit een erg extreem voorbeeld. Maar het toont goed aan dat in veranderende omstandigheden andere vaardigheden of een andere houding nodig zijn die een goede opleiding of een hoog IQ ontstijgen. Dit geldt voor alle branches,  en zeker ook voor de financiële branche.

‘Vakbekwaamheid is noodzakelijk als fundament’

Vakbekwaamheid (kennis van onder meer de Wft, bovenwettelijke vereisten, product, klant en markt) is noodzakelijk als fundament. De persoonlijke vertaalslagen van deze kennis in onze adviesgesprekken met de klant zorgen voor de juiste beleving, een hoge klanttevredenheid en voor resultaat. De basis van VAKmanschaP zit hem dan ook in een combinatie van factoren: Vaardigheden, Attitude, Kennis, Persoonlijkheid en Performance.
Willen we als Nederland, als financiële branche en als adviseur een toekomstige, economische groei blijven realiseren, dan zullen we innovatief moeten blijven. We moeten continu investeren in onze eigen ontwikkeling. Uiteindelijk zal dat leiden tot duurzaam vakmanschap en duurzame relaties.

Reageer op dit artikel