blog

Wil de echte serviceprovider opstaan?

Geen categorie

Wil de echte serviceprovider opstaan?

Afgelopen week het bericht op AMweb dat Flexfront afscheid neemt van elf geldverstrekkers. Reden is het provisieverbod, zo wordt gesteld. De achterliggende oorzaak is echter dat serviceproviders zoals Flexfront in een lastige spagaat zitten. Tijd dat er harde keuzes worden gemaakt.

Wat zegt de Wft? Aanbieders mogen aan intermediairs geen vergoeding betalen voor de bemiddeling in complexe en impactvolle producten. Een serviceprovider die diensten verleent aan het intermediair en daardoor (indirect) invloed heeft op het inhoudelijke advies aan de klant, heeft ook te maken met het provisieverbod. Banken mogen geen beloning meer betalen aan serviceproviders voor zover het activiteiten betreft in relatie tot adviseren en/of bemiddelen.

Ontheffing
Maar serviceproviders verrichten soms ook werkzaamheden voor diezelfde banken. En conform het idee van een passende beloning zouden serviceproviders daarvoor ook passend beloond moeten kunnen worden. Dat vond de wetgever ook, vandaar dat er een ontheffing in de Wft is opgenomen voor het belonen van bepaalde werkzaamheden. De AFM heeft het dan niet over serviceproviding maar over servicing. Servicers staan buiten de keten en worden uitsluitend ingehuurd door een aanbieder (er is sprake van uitbesteding). Een servicer verricht geen werkzaamheden voor intermediairs. Servicers hebben dan ook geen invloed op het inhoudelijke advies aan de klant. Hun activiteiten vallen buiten de doelstelling van het provisieverbod, maar doordat servicing niet expliciet is opgenomen in de Wft, zouden deze partijen toch als bemiddelaar worden beschouwd en zou het provisieverbod van toepassing zijn. Daarom is besloten daar een ontheffing voor mogelijk te maken. De werkzaamheden van servicers zijn bijvoorbeeld het maken van offertes en het voeren van administratie. Deze ontheffingsmogelijkheid is primair ingericht voor activiteiten in het hypotheekproces.

Spagaat
En nu komt dus de spagaat. Zolang een servicer van aanbieders ook serviceprovider is van het intermediair, zal men zich aan het provisieverbod moeten houden. En dat is maar goed ook. De ontheffing is bedoeld voor die situaties waarin sprake is van zuivere uitbesteding van het hypotheekproces. De serviceproviders bedienen primair het intermediair. Het is dan ook logisch dat deze serviceproviders hun inkomsten moeten halen bij het intermediair, net zoals het intermediair dat moet doen bij zijn klanten. Dat betekent dat de serviceproviders duidelijk toegevoegde waarde moeten leveren voor het intermediair, anders zijn die niet bereid voor de service te betalen.

Onjuiste weergave
Flexfront wekt nu de indruk dat banken niet bereid zijn te betalen ondanks de ontheffingsmogelijkheid. Dat is een onjuiste weergave van de werkelijkheid. Banken mogen dat niet, omdat Flexfront geen servicer is maar een serviceprovider voor het intermediair. Het was beter geweest als Flexfront zou erkennen dat het intermediair blijkbaar niet bereid is te betalen voor het brede aanbod van geldverstrekkers. Een probleem waar veel meer serviceproviders mee worstelen overigens.

Reageer op dit artikel