blog

Veranderen is een continu proces

Geen categorie

Veranderen is een continu proces

Veranderingen zijn aan de orde van de dag. Achmea is bijvoorbeeld een grote stap aan het maken in haar distributiestrategie. Wij pakken de marktveranderingen als kans.

We stappen af van 1 distributiekanaal per merk en maken onze sterke merken geschikt voor alle vormen van distributie. Daarover vertelden we al in de vakbladen in maart. Dit doen we omdat we hiermee aan de klantbehoeften tegemoet komen. We moeten ook meegaan in de digitalisering en versnelling van de markt. Door onze kennis en krachten te bundelen kunnen we dit beter waarmaken. Tegelijk realiseren we daarmee een kostenbesparing door efficiënter te werk te gaan. De rol van de adviseur blijft zeker belangrijk; het is een van de kanaalkeuzes die de klant zal maken tijdens zijn ‘reis’ van oriëntatie tot besluit. Met onze veranderingen zullen wij het intermediair optimaal blijven faciliteren. Zowel onder het merk Avéro Achmea als geleidelijk ook steeds meer met onze topmerken Centraal Beheer Achmea en Zilveren Kruis Achmea.

‘Veranderen is eigenlijk een continu proces, waarbij het van belang is de bewegingen van de markt in de gaten te blijven houden en bij te sturen waar nodig’

Ook het intermediair heeft te maken met dergelijke keuzes op organisatie niveau. Om te zorgen dat je toekomstbestendig blijft, is het belangrijk tijdig na te denken over de realiteit van je businessmodel. Het maken van deze analyses en keuzes gaan niet over één nacht ijs. Dit is een intensief traject waar je de hele organisatie bij betrekt. Bij Achmea hebben wij hier ook maanden hard aan gewerkt. Op het moment dat de keuzes gemaakt zijn, begint het pas. De implementatie, bij ons onder andere het opnieuw inrichten van onze distributiestrategie, kost tijd. Processen, systemen, je bedieningsconcepten, IT…. Denk ook vooral aan de zachte kant; personeel, cultuur, opleidingen. Uit het recente onderzoek van Volberda blijkt dat deze kant vaak onderbelicht is, maar essentieel voor een succesvolle verandering. Veranderen is eigenlijk een continu proces, waarbij het van belang is de bewegingen van de markt in de gaten te blijven houden en bij te sturen waar nodig.

Potentieel

Er zijn gelukkig ook zaken die daarbij helpen. Bijvoorbeeld het mee nemen van je klanten en business partners in het proces. Ga met hen samen op zoek naar zaken die hen verder kunnen helpen. Bij Achmea heeft het beschikbaar stellen van onze grote hoeveelheid kennis een enorm potentieel. Hier gaan we stappen maken. Deze kennis is weer van waarde voor onze klanten en intermediairs. Mede op basis daarvan kunnen zij hun keuzes en toekomstrichting bepalen. Wat zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen op gebied van onafhankelijk advies, gebonden advies en geen advies? Welke keuzes kun je als intermediair maken op gebied van je businessmodel? Is het wijsheid je te specialiseren in andere takken van sport? Waar kunnen we elkaar opzoeken en versterken in de waardedriehoek verzekeraar – adviseur – klant?

Kortom, veranderingen zijn aan de orde van de dag. Tijdig signalen oppakken en anticiperen is noodzaak. Veranderingen doorvoeren kost tijd, maar we staan er niet alleen voor. Laten we elkaar opzoeken. Samen maken we de branche beter en zetten we de klant echt centraal.

Reageer op dit artikel