nieuws

Onderzoek: 27 procent van de zzp’ers wil het huis verkopen bij arbeidsongeschiktheid

Financiële planning 1481

Ruim een kwart van de Nederlandse zelfstandigen zonder personeel geeft aan bereid te zijn het huis te verkopen wanneer hij of zij arbeidsongeschikt wordt. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Omniplan onder 780 Nederlandse zzp’ers. 72 procent van de ondervraagden gaat er vanuit niet arbeidsongeschikt te raken. Kortom: er is nog werk aan de winkel voor verzekeraars én adviseurs.

Onderzoek: 27 procent van de zzp’ers wil het huis verkopen bij arbeidsongeschiktheid

De combinatie zzp-er en arbeidsongeschiktheid blijft een moeilijke. Het is nog altijd zo dat een groot gedeelte van de zzp’ers niet verwacht dat ze ooit arbeidsongeschikt worden, en dus heeft ook een hoog percentage van de zzp-ers niks geregeld of gespaard voor het geval men toch arbeidsongeschikt raakt.

Maar liefst 51 procent van de zzp’ers in Nederland geeft aan geen verzekering of financieel vangnet te hebben. “Het blijft mij verbazen hoe lichtzinnig hier over gedacht wordt”, zegt Maarten Boddeüs, Senior Business Consultant bij fintech Omniplan. “Verzekeren kost geld maar voor diegene die niets regelen betekent geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken vaak een complete armoedeval, vooral op het moment dat er gezinnen worden getroffen, kan dit tot schrijnende gevallen leiden.”

Een bescheiden vermogen volstaat niet als oplossing voor arbeidsongeschiktheid'

Hoewel de meerderheid van de ondervraagden dus niks geregeld heeft, zegt maar liefst 67 procent precies te weten wat de financiële gevolgen zullen zijn van een mogelijke arbeidsongeschiktheid. Op een open vraag over wat de zzp’ers dan precies geregeld hebben, antwoord een meerderheid dat ze (een bescheiden) vermogen achter de hand hebben voor het geval ze arbeidsongeschikt worden.

“Hoewel het begrijpelijk is dat het achter de hand hebben van een (bescheiden) vermogen een goed gevoel geeft, is het in de praktijk vaak bij lange na niet genoeg, en het volstaat dan ook zeker niet als oplossing voor arbeidsongeschiktheid”, aldus Boddeüs. “Wanneer we deze twee uitkomsten naast elkaar leggen moeten we constateren dat de Nederlandse zzp’er de financiële gevolgen van een arbeidsongeschiktheid vaak nog ernstig onderschat zo blijkt ook uit onze doorrekeningen.”

Meer over AOV:

Meer over AOV:

53 procent van de zelfstandig ondernemers jonger dan dertig jaar erkent dat zij niet goed op de hoogte is van de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Maar liefst 85 procent gaat er bijvoorbeeld in het geheel niet vanuit dat er een mogelijkheid is dat men arbeidsongeschikt raakt en twee derde heeft dan ook niks geregeld.

Boddeüs: “Beginnende zzp’ers zijn waarschijnlijk nog zo druk met het opzetten van hun eigen bedrijf dat zaken als een mogelijke arbeidsongeschiktheid niet de prioriteit krijgen die ze verdienen.”

Een behoefte aan hulp om meer inzicht te krijgen lijkt nauwelijks aanwezig te zijn onder de respondenten. Slechts 21 procent van hen geeft aan wel graag persoonlijk geholpen te worden door een bank of een financieel adviseur om meer inzicht te verwerven in de concrete financiële gevolgen van een arbeidsongeschiktheid. Boddeüs: “Dit percentage neemt vermoedelijk aanzienlijk toe wanneer zzp’ers een concreet inzicht krijgen van de risico’s die zij lopen. Hier ligt een taak voor de financieel dienstverlener om mensen op een laagdrempelige manier bewust te maken van de financiële gevolgen in het geval van een gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.”

Slechts 21 procent van de zzp-ers geeft aan geholpen te willen worden door een financieel adviseur om meer inzicht te verwerven in de concrete financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Verrassend genoeg is de behoefte voor meer hulp onder startende zzp’ers groter. Bijna de helft (49 procent) van de respondenten jonger dan dertig jaar geeft aan meer hulp te willen van een financieel adviseur.

“Door de overige onderzoeksresultaten lijkt het erop dat jongeren zich weinig tot niet bezighouden met alles rondom arbeidsongeschiktheid. Gelukkig geeft een groot gedeelte wel aan open te staan om zich op dit onderwerp te ontwikkelen en bij te leren.”

Over het onderzoek
Panelwizard voerde het onderzoek in opdracht van Omniplan uit in mei 2019, onder 780 Nederlanders werkzaam als zzp’er. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, regio en opleiding.

 

Reageer op dit artikel