nieuws

Van Lanschot moet 5,5 ton neertellen voor overkreditering

Financiële planning 7853

Van Lanschot moet een forse schadevergoeding betalen aan een voormalig klant die diep in de schulden kwam omdat hij een veel te hoge hypothecaire geldlening kreeg voor de aankoop van een woning in Bloemendaal. De rechtbank Noord-Holland heeft de schade vastgesteld op bijna 560.000 euro.

Van Lanschot moet 5,5 ton neertellen voor overkreditering

De klant kwam in 2007 met zijn gezin terug naar Nederland na een periode in Spanje te hebben gewoond. Hij bezat toen al jaren een grachtenpand in het westen van het land en was in het bezit van een huis in Spanje. Beide panden werden verhuurd. Zelf liet hij zijn oog vallen op een huis in Bloemendaal dat in februari 2007 werd getaxeerd op € 835.000.

Lening is verantwoord volgens offerte

Via een tussenpersoon werd een hypotheek bij Van Lanschot afgesloten van € 925.000. Bij het uitbrengen van de offerte werd gesteld dat die zou voldoen aan de vereisten van het Europees Gestandaardiseerd Informatieblad (EGI) dat onderdeel is van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Ofwel: de lening is verantwoord en enkele maanden later werd die verstrekt.

Man verliest zijn baan

In 2009 verloor de man zijn baan en in 2010 kreeg hij een nieuwe baan tegen een veel lager salaris. Ondertussen was ook de kredietcrisis losgebarsten en kelderen woningen in waarde. Toch meldde Van Lanschot eind 2010 nog een keer dat de inwoner van Bloemendaal kon beschikken over de totale kredietfaciliteit van bijna € 1 miljoen.

Huis in Bloemendaal wordt geveild

In het voorjaar van 2012 bleek echter een betalingsachterstand te zijn ontstaan van circa 75 mille, waarna Van Lanschot besloot het huis in Bloemendaal te laten veilen. Opbrengst € 545.000. Begin 2017 heeft de advocaat van de man Van Lanschot aansprakelijk gesteld wegens schending van haar zorgplicht door ernstige overkreditering. De totale schade voor de man bedroeg ruim € 800.000, die bestaat uit een restschuld van bijna € 560.000 en voor het overige uit bedragen die aan Van Landschot zijn betaald aan onder meer rente.

Kredietverlening niet getoetst aan GHF-normen

De rechtbank heeft bepaald dat Van Lanschot in strijd heeft gehandeld met de op haar rustende bijzondere zorgplicht en de restschuld moet vergoeden. De kredietverstrekker blijkt namelijk verzuimd te hebben de kredietverlening te hebben getoetst aan de normen van GHF. Vaststaat dat de man niet is gewaarschuwd voor de gevolgen van overcreditering. “De rechtbank vindt het aannemelijk dat als eiser deugdelijk door Van Lanschot was gewaarschuwd voor de risico’s die aan de overkreditering waren verbonden, hij van de kredietverstrekking zou hebben afgezien. Hiermee is het causaal verband tussen de aan Van Lanschot verweten gedraging en de door eiser geleden schade gegeven.”

Klant treft ook zelf blaam

De rechtbank vindt echter dat Van Lanschot niet voor alle schade hoeft op te draaien, omdat het de bank niet verweten kan worden dat de man werkloos is geworden, later een lager salaris had en dat de woningmarkt is ingestort. Ook treft de man zelf blaam, omdat hij onder meer een te rooskleurig beeld heeft geschept van zijn inkomsten van de verhuur van het huis in Spanje.

Reageer op dit artikel