nieuws

Toch strenge kapitaaleisen verzekeraars voor NHG-hypotheken

Financiële planning 2369

De versoepeling van de kapitaaleisen die voor verzekeraars zouden gaan gelden voor NHG-hypotheken is voorlopig van de baan. Met de herziening van de Europese Solvency II-regelgeving leek het erop dat verzekeraars vanaf 2020 kleinere buffers aan hoefden te leggen voor de hypotheken die zij verstrekken met Nationale Hypotheekgarantie. Dat blijkt toch niet het geval.

Toch strenge kapitaaleisen verzekeraars voor NHG-hypotheken

De ministers Stientje van Veldhoven van Binnenlandse Zaken en Wopke Hoekstra van Financiën schreven aan de Kamer dat het NHG-product in de huidige vorm – in tegenstelling tot wat in april aan de Kamer is gemeld – niet aan de voorwaarden voldoet die het mogelijk moeten maken lagere buffers aan te mogen aanhouden.

Hogere buffer voor verzekeraar

Verzekeraars zijn verplicht hogere kapitaalbuffers aan te houden voor de NHG-hypotheken die ze verstrekken dan banken. Hierdoor liggen de kosten voor verzekeraars hoger, wat weer gevolgen heeft voor de rente die klanten moeten betalen. Met het oog op hun concurrentiepositie drongen de verzekeraars er eerder op aan dat voor hen dezelfde regels zouden gaan gelden als voor banken. De Europese Commissie was voorstander van een gelijk speelveld.

NHG-product is aangepast

Tot nu toe kregen hypotheekverstrekkers het verlies pas uitgekeerd na verkoop van een woning. Volgens de regels die banken hanteren moet het verlies na maximaal twee jaar worden uitgekeerd. Het NGH-product wordt per 1 januari aangepast; vanaf dan wordt een voorschot op het verlies uitbetaald wanneer een woning niet binnen twee jaar is verkocht.

Voorschot alleen optie voor banken

Dit is echter alleen een optie voor banken. “De alternatieve mogelijkheid om een voorlopige betaling van het verwachte verlies uit te keren, zoals is opgenomen in de bancaire regels, bestaat voor verzekeraars echter niet”, aldus de ministers. “Dit betekent dat het NHG-product voor verzekeraars met de standaardformule niet als gevolg heeft dat de kredietprotectie mee mag tellen.” Het kabinet blijft overigens streven naar gelijke behandeling van het NHG-product voor banken en verzekeraars.

Reageer op dit artikel