nieuws

NN krijgt AFM-boete van 1,1 miljoen euro voor overkreditering

Financiële planning 2297

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Nationale-Nederlanden Bank eerder dit jaar een boete van 1.125.000 euro opgelegd. Het concern overtrad de regels voor de verstrekking van consumptieve kredieten. NN heeft bezwaar aangetekend.

NN krijgt AFM-boete van 1,1 miljoen euro voor overkreditering

In een AFM-onderzoek naar dertig klantdossiers van NN Bank constateerde de toezichthouder dat in acht dossiers fouten zijn gemaakt. De geldverstrekker heeft in vijf dossiers consumptieve kredieten verstrekt die niet verantwoord waren. Er was sprake van overkreditering. In vier dossiers heeft NN onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie van de klant.

Verkeerde berekening pensioenpremies en kinderalimentatie

De overtredingen richten zich vooral op de berekening van het meenemen van pensioenverplichtingen en kinderalimentatie. NN hield in de berekening van het netto-inkomen geen rekening met pensioenpremie, WGA-premies en aanvullingen op het salaris. Ook werden bedragen voor kinderalimentatie niet in mindering gebracht als last.

Open normen zijn niet duidelijk genoeg

Voor de AFM waren de overtredingen reden om op 30 augustus 2019 een boete van 1.125.000 euro op te leggen aan NN. De basisboete voor overtreding van de kredietregels is 2 miljoen euro. Die matigt de toezichthouder, omdat het deels om overtreding gaat van open normen. Over de invulling daarvan is de toezichthouder nog in gesprek met de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), omdat er volgens de AFM onduidelijkheden over die normen bestaan in de markt.

Ook wordt het bedrag verlaagd omdat NN Bank al maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen. Het beleid voor het meerekenen van pensioenverplichtingen en kinderalimentatie is aangepast.

NN heeft bezwaar ingediend

NN Bank laat in een reactie weten het niet eens te zijn met het boetebesluit van de AFM. De geldverstrekker heeft daarom bezwaar aangetekend. “Wij volgen de leennormen die zijn afgesproken met brancheorganisaties”, aldus een woordvoerder. “De bezwaarprocedure loopt nog. Afhankelijk  van de uitkomst bepalen we of we andere aanpassingen moeten doen.”

Eerder dit jaar maakte de AFM al bekend dat ook Santander Consumer Finance Benelux (SCF Benelux) een bestuurlijke boete kreeg van 1.125.000 euro voor overtreding van de regels voor consumptief krediet.

Reageer op dit artikel